Jakie są moje prawa pasażera?

Przez wiele lat miliony pasażerów doświadczało różnego rodzaju zakłóceń lotów, a linie lotnicze nie ponosiły z tego powodu żadnych konsekwencji. Wszystko to zmieniło się, gdy Parlament Europejski i Rada wprowadziły rozporządzenie WE 261/2004 w celu ochrony praw pasażerów.

Skąd biorą się moje prawa pasażera do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Rozporządzenie WE 261/2004 określa zasady i kryteria, na podstawie których linie lotnicze zobowiązane są do wypłaty odszkodowań pasażerom za opóźnione i odwołane loty lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Dopiero w orzeczeniu w sprawie Sturgeon stwierdzono, że opóźnienia lotów przekraczające 3 godziny powinny być traktowane i rekompensowane w podobny sposób jak odwołane loty.

Lot opóźniony lub odwołany?

Ubiegaj się o odszkodowanie do 600 euro na osobę!

Sprawdź swój lot
W Kkd6 S Vp

 Co to okoliczności nadzwyczajne i jak wpływają one na moje prawa pasażera?

Istnieją jednak pewne wyjątki, dzięki którym linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania swoim pasażerom. Wyjątki te w rozporządzeniu zostały określone jako nadzwyczajne okoliczności. Zdarzenia jakie zalicza się do nadzwyczajnych okoliczności są różne, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę - są to zdarzenia, które wykraczają poza granice odpowiedzialności linii lotniczych. Mamy tu na myśli np. niekorzystne warunki pogodowe, niestabilna sytuacja polityczna czy poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotu. Wszystkie te przykłady „siły wyższej” zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania, niezależnie od tego czy zakłócony lot był opóźniony czy odwołany.

Kiedy przysługują mi prawa pasażera?

Jeśli lecisz do lub z Unii Europejskiej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój lot będzie chroniony. Chociaż są pewne wyjątki. Oto warunki, które musi spełnić Twój lot, aby był objęty rozporządzeniem WE 261/2004:

  • wylatywałeś z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie Unii Europejskiej
  • przylatywałeś na lotnisko znajdujące się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a linia lotnicza, która operowała Twój lot zarejestrowana jest w UE

Prawa pasażera - jak wysokie odszkodowanie mi przysługuje?

Dystans, jaki pokonujesz podczas swojego lotu określa kwotę, która Ci przysługuje, niezależnie od tego czy Twój lot został opóźniony lub odwołany:

Dystans lotuWysokość odszkodowania
Mniej niż 1,500 kmOtrzymaj €250 na osobę
Pomiędzy 1,500 a 3,500 kmOtrzymaj €400 na osobę
Powyżej 1,500 km (pomiędzy krajami UE)Otrzymaj €400 na osobę
Powyżej 3,500 km (poza UE)*Otrzymaj €600 na osobę

*w przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3, lecz mniej niż 4 godziny, odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę

zasady opóźniony lot

*Jeśli na dystansie powyżej 3500km dotarłeś do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny, ale mniejszym niż 4 godziny, linia lotnicza będzie mogła zredukować o 50% wysokość Twojego odszkodowania określonego w rozporządzeniu. 

Każdego roku około 500 milionów ludzi doświadcza opóźnionych lub odwołanych lotów, a prawie 30 milionów z nich ma prawo do odszkodowania. Pieniądze, które linie lotnicze powinny wypłacić pasażerom, a które nigdy nie zostały wypłacone, wynoszą rocznie prawie 3 miliardy euro. Nie zastanawiaj się więc dłużej i ubiegaj się o swoje odszkodowanie!