Oświadczenie o ochronie prywatności Yource B.V.

29 marca 2019

Rozumiemy, że Twoja prywatność i jej ochrona ma ogromne znaczenie. Zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do odwiedzających i użytkowników naszych stron internetowych, jak również podczas kontaktu naszych klientów z naszą firmą i naszymi pracownikami w odniesieniu do wszystkich oferowanych produktów i usług Yource oraz jej spółek zależnych i marek. Szanujemy Twoją prywatność i niniejszym poinformujemy Cię o szczegółach, które zbieramy i przetwarzamy.

Pracujemy zgodnie z European Standardised Information Sheet z dnia 9 marca 2017 roku, dotyczący ochrony konsumentów, marketingu i ochrony danych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Co robimy?

Dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub poczty elektronicznej i/lub telefonu. Staranne przetwarzanie danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy wymogów holenderskiej ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Oznacza to, że:

 • Jasno określamy, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • Gromadzenie danych osobowych ograniczamy do danych osobowych, które są nam potrzebne wyłącznie do celów zgodnych z prawem;
 • Zawsze poprosimy Cię najpierw o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, które wymagają Twojej zgody;
 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych i wymagamy tego samego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • My, jako osoba odpowiedzialna, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wskazanym przez klienta.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy oraz w jakim celu to robimy. Zalecamy uważne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Yource B.V.

Jakie są moje prawa?

Przysługują Ci następujące prawa odnośnie ochrony prywatności:

 • prawo do wglądu w swoje dane osobowe
 • prawo do zmiany danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania eksportu danych osobowych (które zostały nam przekazane);
 • prawo do żądania zmodyfikowania lub uzupełnienia danych osobowych (z uzasadnieniem);
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (umotywowane)

Kontakt

W przypadku pytań, skarg lub próśb wymienionych powyżej oraz sugestii dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. Chętnie z Tobą o tym porozmawiamy. Na podstawie przepisów o ochronie prywatności, nasi klienci mają również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub krajowego organu, w sprawie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych naszych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Yource B.V.
PO Box 3650, 1001 AL Amsterdam
privacy@your-ce.com

Czas odpowiedzi

Yource odpowie na każde żądanie lub podejmie decyzję w ciągu 4 tygodni.

Korzystanie z naszych usług

Aby móc korzystać z naszych usług, konieczne jest podanie nam danych osobowych. Następnie będziemy przetwarzać te dane osobowe w następujących celach:

Żądanie odszkodowania lub zwrotu kosztów od linii lotniczych, organizatora wycieczek lub sprzedawcy detalicznego, w razie potrzeby w drodze postępowania sądowego lub podjęcia innych środków prawnych w celu uzyskania dowodów, komunikacji za pośrednictwem WhatsApp, w tym wymiany dokumentów, faktur, oświadczeń.

Niepełnoletni poniżej 16 roku życia

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego/przedstawiciela. W przypadku wykrycia tego lub jakiejkolwiek innej formy niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, niezwłocznie usuniemy wszystkie dane osobowe lub skontaktujemy się z Tobą w celu ponownego uzyskania zgody rodzica, opiekuna prawnego lub przedstawiciela prawnego.

Jakie dane posiada Yource B.V. lub jakie dane uzyskuje Yource B.V.?

W celu świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe. Termin dane osobowe odnosi się do informacji, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę.

Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

 • Adres email
 • Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
 • Numer telefonu (komórkowego)
 • Płeć
 • Kraj urodzenia
 • Data urodzenia.

W niektórych przypadkach przetwarzamy lub uzyskujemy również następujące dane osobowe (czasami niezamierzone lub niewymagane przez nas). Na przykład w sytuacji, gdy jest to wymagane przez drugą stronę, taką jak linia lotnicza, organizator wycieczek lub biuro podróży i/lub w celu wykonania czynności prawnych i ewentualnego postępowania sądowego:

 • Kopię dowodu osobistego lub paszportu
 • Stan cywilny
 • Etykieta bagażowa
 • Trasa podróży
 • Wymagania żywieniowe, które są podawane w umowie podróży lub potwierdzeniu rezerwacji
 • Informacje, które można wywnioskować z wymagań żywieniowych, takie jak wyznanie, styl życia lub zawód

Formularze i biuletyn informacyjny

Nasza strona internetowa zawiera formularze, wykorzystywane do korzystania z naszych usług. Przechowujemy dane, które klienci przekazują nam za pośrednictwem tych formularzy tak długo, jak będzie to konieczne lub uzasadnione dla pełnego procesu i obsługi naszych usług.
Oferujemy również newsletter, za pomocą którego informujemy zainteresowanych klientów o naszych usługach i działaniach. Każdy newsletter zawiera link, za pomocą którego można zrezygnować z subskrypcji newslettera. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, abyśmy mogli oferować nasze usługi. Dane te zostaną następnie usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. Przepisy podatkowe wymagają od nas zachowania 7-letniej administracji finansowej. Sporządzane przez nas faktury, płatności, których dokonują nasi klienci lub my sami, kontrola naszej administracji przez księgowego lub biuro administracyjne - wszystkie te dane finansowe, w tym dane kontaktowe i dane finansowe naszych klientów, muszą być przechowywane przez okres 7 lat. W przypadku skorzystania przez naszych klientów z prawa do anulowania zlecenia w ciągu 14 dni, usuniemy Twoje dane osobowe w całości.

Kopia dokumentu tożsamości

Jeśli chodzi o kopię dowodu osobistego lub paszportu, zdecydowanie zalecamy korzystanie z kopii, aplikacji lub skanu, które pozwalają na zakrycie numeru PESEL. Zalecamy, aby to zrobić w celu zapobieżenia oszustwom i dla dobra ochrony prywatności.

Ochrona prywatności po dokonaniu cesji

W przypadku, gdy przekazałeś nam swoje zlecenie, usuwamy definitywnie wszystkie poufne dane, takie jak kopia Twojego dokumentu tożsamości, po wypłaceniu lub zamknięciu Twojego roszczenia, zgodnie z naszym Regulaminem. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktury z danymi dotyczącymi płatności oraz klienta przez okres 7 lat. Dotyczy to również ewentualnej transakcji finansowej za pośrednictwem banku lub innego środka płatniczego. Informacje dotyczące cesji przechowujemy przez 2 lata w związku z ewentualnymi roszczeniami.

Proces rekrutacji

Zbieramy i przetwarzamy dane kandydatów bezpośrednio lub za pomocą formularzy i/lub załączonych CV/za pośrednictwem strony trzeciej/e-maila na potrzeby procesu aplikacji.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej 4 tygodnie po zakończeniu procesu aplikacyjnego w przypadku, gdy niestety nie dostałeś pracy. W sytuacji, gdy mamy Twoją zgodę na przechowywanie Twoich danych przez dłuższy czas, na przykład dlatego, że odpowiednie stanowiska mogą zostać otwarte w przyszłości, okres ten będzie wynosił 1 rok.

Czy moje dane zostaną udostępnione osobom trzecim?

Korzystamy z usług i działań osób trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku, gdy osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych, zawsze podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dane te są odpowiednio chronione i wykorzystywane wyłącznie do zamierzonych celów.

W realizacji naszych usług i działań korzystamy z następujących podmiotów trzecich, którym ewentualnie udostępnimy Twoje dane osobowe:

 • Strony hostingowe
 • Partnerzy prawni

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej będzie miało miejsce wyłącznie do tych krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami, takimi jak np. Tarcza Prywatności UE-USA.

Czy Yource B.V. zapewnia ochronę moich danych?

Yource B.V. podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony udostępnionych danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem.

Środki te to między innymi, ale nie tylko:

Yource B.V. zapewnia, że jej połączenia sieciowe są zabezpieczone (protokół SSL);Pracownicy i osoby trzecie są zobowiązani do zachowania poufności, z wyjątkiem przypadków, gdy czynności prawne są wykonywane publicznie;Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do niektórych upoważnionych osób;Personel jest przeszkolony w zakresie ochrony prywatności;Rygorystyczna polityka haseł

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego bezpieczeństwa, możesz skontaktować się z nami poprzez dane kontaktowe w zakładce Kontakt.

Czy można modyfikować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Zalecamy regularne czytanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. W przypadku istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym, np. sprzedaż lub przeniesienie strony internetowej lub całej naszej firmy, w którym to przypadku zostanie stworzona nowa polityka prywatności.

Ochrona

Nasze strony internetowe są chronione protokołem SSL (https). Transmisja i synchronizacja danych odbywa się na silnie zabezpieczonych połączeniach sieciowych. Korzystamy z profesjonalnych, płatnych i zawsze aktualizowanych programów antywirusowych oraz programów antyhackingowych. Do komunikacji i konsultacji lub przetwarzania plików wykorzystujemy szyfrowane połączenie VPN. Kopia zapasowa danych odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez szyfrowane połączenie poprzez prywatne wynajmowane serwery w Europie. Możesz przesłać pliki poprzez osobistą stronę logowania na naszej stronie internetowej. Dostęp do tych plików jest szyfrowany i zabezpieczony na najwyższym poziomie, w którym przydzielono Ci osobisty HASH. Wszystkie połączenia sieciowe z serwerem sieciowym są chronione silnym szyfrowaniem. Szyfrowane połączenie danych pomiędzy użytkownikami a aplikacją, zapobiega możliwości niewłaściwego wykorzystania danych uwierzytelniających użytkowników oraz naruszenia poufności i integralności danych przetwarzanych przez aplikację podczas transportu. System musi mieć poziom A na stronie https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html. Yource ma ten poziom A. Hasła (administratorów/Yource) nigdy nie są zapisywane w czytelnej formie w systemie i/lub w bazie danych. Zamiast tego, w celu uwierzytelnienia zapisywany jest "one-way-hash" hasła. Zapisując taką wersję hasła, wystąpienie ewentualnej kradzieży danych jest znacznie ograniczone.

Czy to oświadczenie dotyczy również stron internetowych, do których jestem przekierowywany za pośrednictwem strony Yource B.V.?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które są połączone z tą stroną poprzez linki. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe w sposób niezawodny i bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i oświadczeniami cookie tych stron internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich. Na naszej stronie internetowej można znaleźć możliwe hiperłącza osób trzecich i/lub łącza do mediów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, do których się odnoszą, ani za politykę prywatności tych osób trzecich. Oznacza to również, że te osoby trzecie mogą instalować pliki cookie w celu śledzenia lub monitorowania odwiedzin i zachowań użytkowników na stronie internetowej. Nie reklamujemy celowo stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Czy Yource B.V. używa cookies?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania cookies, kliknij tutaj.