Czym są nadzwyczajne okoliczności, gdy lot jest opóźniony lub odwołany?

Jeśli Twój lot był opóźniony lub odwołany, może należeć Ci się odszkodowanie w wysokości do 600 euro (ponad 2500 złotych) na osobę. W niektórych przypadkach, mogą jednak wystąpić tak zwane nadzwyczajne okoliczności — wówczas linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

Czym są nadzwyczajne okoliczności, gdy lot jest opóźniony lub odwołany?


Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 chroni prawa pasażerów linii lotniczych i stanowi, że podróżni mają prawo do odszkodowania w następujących przypadkach:

  • Lot opóźniony o trzy godziny lub więcej
  • Odwołany lot
  • Odmowa przyjęcia pasażera na pokład, tzw. overbooking

Istnieją jednak pewne wyjątki, w ramach których rekompensata nie jest należna. Nadzwyczajne okoliczności oznaczają, że linie lotnicze nie zawsze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Dzieje się tak na przykład, gdy okoliczności są poza granicami ich kontroli. Są to szczególne sytuacje, na przykład niekorzystne warunki pogodowe lub strajki, których linia lotnicza nie mogła przewidzieć. Z tego powodu przewoźnicy nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za opóźnienie lub odwołanie lotu w wyniku takiego zdarzenia, ponieważ jest ono poza ich kontrolą i wpływem.

W przypadku każdego opóźnienia czy odwołania lotu pasażerowie mają prawo do opieki zapewnionej przez linię lotniczą. Jeśli jednak lot został zakłócony w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, pasażerowie nie mają prawa do dodatkowego odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik nie musi zaproponować Ci rozwiązania, które zminimalizuje problematyczne konsekwencje tych zakłóceń. Dlatego też zawsze należ kontaktować się z linia lotniczą, jeśli zostałeś pozostawiony na lotnisku.

Lot opóźniony?

Możesz dostać nawet do 600 euro odszkodowania!

Sprawdź swój lot
W Kkd6 S Vp

Nadzwyczajne okoliczności według rozporządzenia (WE) nr 261/2004

Następujące sytuacje są uznawane przez rozporządzenie europejskie za nadzwyczajne okoliczności i zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania:

  • Niekorzystne warunki pogodowe, na przykład burze, ulewny deszcz, gęsta mgła, śnieg i silne podmuchy wiatru

  • Strajk dotykający sektor lotniczy: m.in. strajk pracowników kontroli ruchu lotniczego w danym kraju, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska

  • Problemy polityczne: jako przykłady takich sytuacji mogą być postrzegane ataki terrorystyczne, niepokoje polityczne lub zagrożenie bezpieczeństwa państwa

  • Klęski żywiołowe: takie jak erupcja wulkanu czy huragan

  • Zderzenie z ptakiem lub innym obcym obiektem, tzw. bird strike

  • Niesforny lub chory pasażer samolotu

  • Inne zdarzenia: np. opóźnienia spowodowane przez personel portu lotniczego (długie kolejki podczas kontroli bezpieczeństwa)

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami?

Teoretycznie każda nadzwyczajna okoliczność powinna zwalniać linię lotniczą z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom. Jednak przewoźnicy bardzo często nadużywają tego argumentu tylko po to, by uniknąć wypłaty rekompensat. Ciężar dowodu spoczywa na linii lotniczej, dlatego nie należy się łatwo poddawać, jeśli przewoźnik podał nadzwyczajną okoliczność jako przyczynę zakłócenia.

Argumenty, które linie lotnicze nadużywają, powołując się na nadzwyczajne okoliczności

Niestety, linie lotnicze często powołują się na nadzwyczajne okoliczności, aby odstraszyć pasażerów. Jednak każda sytuacja jest inna i decyzja, czy dana osoba jest uprawniona do odszkodowania, czy też nie, nie zawsze jest czarno-biała. Nasz zespół ekspertów jest przeszkolony w zakresie analizy każdej sytuacji i udzielania porad dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Lot-Opóźniony.pl jest również w stanie potwierdzić warunki, w jakich odbywał się lot, nawet jeśli linia lotnicza twierdziła, że wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności miało miejsce na poprzednim odcinku trasy samolotu.

Najczęstszym nadużywaniem argumentu "nadzwyczajnych okoliczności" są kwestie techniczne i operacyjne, złe warunki pogodowe podczas poprzedniego lotu, ograniczenia kontroli ruchu lotniczego podczas poprzednich lotów, overbooking i awarie systemu. Jak wspomniano wcześniej, każdy przypadek jest inny i czasami linie lotnicze mogą mieć rację. Jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Z tego powodu Twoje roszczenie zostało odrzucone przez przewoźnika? Nadal możesz złożyć wniosek w Lot-Opóźniony.pl. Zweryfikujemy odpowiedź linii lotniczej i ustalimy, czy możemy kontynuować proces, czy też rzeczywiście doszło do zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Przejmiemy korespondencję z linią lotniczą i w razie potrzeby rozpoczniemy postępowanie sądowe. Wszystko to jest objęte naszą prowizją, którą będziesz musiał zapłacić tylko wtedy, gdy uda nam się uzyskać Twoje odszkodowanie.

Nie czekaj dłużej, skorzystaj ze swoich praw!

Lot opóźniony lub odwołany?

Ubiegaj się o odszkodowanie do 600 euro na osobę!

Sprawdź swój lot
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Dlaczego mój lot został opóźniony lub odwołany?

Poniżej przedstawiamy najczęstsze powody, dla których linie lotnicze opóźniają lub odwołują loty. Jak z pewnością się przekonasz, nie wszystkie z nich należy uznać za nadzwyczajne okoliczności.

Opóźniony samolot na locie poprzedzającym: Jest to bardzo częsta przyczyna, a jeśli loty odbywają się na krótkich dystansach, to zdarza się to cały czas. Coś poszło nie tak na poprzednim etapie rozkładu lotów Twojego samolotu. Być może sprzątanie trwało zbyt długo, albo załoga lub członek personelu poprosił o zwolnienie lekarskie

Problemy operacyjne: Możliwe, że załoga przekroczyła swoje maksymalne godziny pracy i trzeba było sprowadzić nowych członków załogi, aby móc obsłużyć lot

Problemy techniczne: usterka lub inne problemy z samolotem. Ze względu na ogromnie wysokie standardy bezpieczeństwa w branży lotniczej, często zdarza się tak, że każda drobnostka, która może nie działać prawidłowo musi zostać sprawdzona i potwierdzona do startu.

Ograniczenia kontroli ruchu lotniczego: Jak można sobie wyobrazić, zarządzanie ruchem lotniczym może być bardzo stresujące. Czasami funkcjonariusze kontroli ruchu lotniczego muszą nakładać ograniczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Może się to zdarzyć podczas lotu (zmiana trasy) lub podczas oczekiwania na start czy lądowanie. Jeśli samolot przegapi swoją kolej na start lub lądowanie, kontrola ruchu lotniczego będzie musiała znaleźć nowy czas na przylot lub odlot danego samolotu.

Niekorzystne warunki pogodowe: Czasami jest dość oczywiste, że warunki pogodowe nie pozwalają na bezpieczne odbycie lotu - np. w przypadku burzy lub śnieżycy. Zdarza się jednak, że pasażerowie znajdujący się na lotnisku są świadkami słońca i ładnej pogody na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ złe warunki atmosferyczne mogły pojawić się podczas lotu poprzedzającego lub na lotnisku docelowym podróży.

Niesforni pasażerowie: przyczyną zakłócenia lotu mogą być też sami pasażerowie lotu. Być może inni pasażerowie wdali się w dyskusję ze sobą lub z załogą samolotu. Może któryś z nich odmówił sprawdzenia bagażu podręcznego lub zmiany miejsca. Niektórzy nawet wrzucają do silnika monety na szczęście. Nigdy nie wiadomo, ale co jakiś czas słyszy się historie z pasażerami w roli głównej.

Problemy z lotniskiem: Istnieje możliwość, że niektóre problemy na lotnisku mogą mieć wpływ na Twój lot. Na przykład bardzo długie kolejki w punktach kontroli bezpieczeństwa lub obcy obiekt znajdujący się na płycie lotniska. Innym przykładem może być strajk personelu lotniska lub wadliwe działanie sprzętu.

O jak wysokie odszkodowanie mogę się ubiegać w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu?

Masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jeśli Twój lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny lub całkowicie odwołany. Całkowita długość opóźnienia liczona jest w oparciu o planowany czas przylotu oraz rzeczywisty czas przylotu do miejsca docelowego. W przypadku odwołania lotu, możesz ubiegać się o rekompensatę, jeśli na miejsce docelowe swojej podróży przybyłeś z ponad 2 godzinnym opóźnieniem. Ubieganie się o rekompnesatę może przebiec szybko i łatwo, jeśli znasz swoje prawa!

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, całkowita kwota, jaką pasażer może otrzymać w ramach rekompensaty, określana jest na podstawie trasy lotu oraz odległości pomiędzy lotniskiem startu i lądowania. Również loty łączone są brane pod uwagę podczas obliczania odległości. Oznacza to, że cała rezerwacja objęta jest rozporządzeniem, o ile wszystkie loty na rezerwacji zostały zarezerwowane pod tym samym numerem referencyjnym.

Odległość lotu określa kwotę, jaką otrzymasz za swój opóźniony lot. Zgodnie z przepisami, kwoty te prezentują się następująco:

Dystans lotuWysokość odszkodowania
Mniej niż 1,500 kmOtrzymaj €250 na osobę
Pomiędzy 1,500 a 3,500 kmOtrzymaj €400 na osobę
Powyżej 1,500 km (pomiędzy krajami UE)Otrzymaj €400 na osobę
Powyżej 3,500 km (poza UE)*Otrzymaj €600 na osobę

*w przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3, lecz mniej niż 4 godziny, odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę

zasady opóźniony lot

* W tej sytuacji, jeśli przybędziesz do miejsca docelowego swojej podróży z opóźnieniem większym niż 3 godziny ale mniejszym niż 4 godziny, linia lotnicza ma prawo zredukować o 50% kwotę odszkodowania ustalonego w rozporządzeniu

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie za lot przez Lot-Opóźniony.pl?

1mln pasażerów nam zaufało

9 zespołów prawniczych w 9 krajach

98% skuteczności w sądach

Więcej o Lot-Opóźniony.pl

Istniejący od 2010 roku, Lot-Opóźniony.pl był jednym z pierwszych serwisów, skupiających się na prawach pasażera w Europie i na świecie. Za pośrednictwem naszej strony internetowej, dostępnej w 9 różnych językach, pomagamy pasażerom w dochodzeniu odszkodowań w przypadku zakłóconych lotów. Z naszej głównej siedziby w Amsterdamie pomogliśmy już setkom tysięcy pasażerów w uzyskaniu rekompensaty.

Niezależnie od tego czy jesteś na wakacjach czy w podróży służbowej, opóźnienie zawsze jest irytujące. Niestety, linie lotnicze często odmawiają wypłaty odszkodowania lub próbują uchylać się od swoich obowiązków. Jeśli linia lotnicza odrzuci Twoje roszczenie, sprawdzimy przedstawione argumenty i informacje oraz w razie potrzeby podejmiemy działania prawne. Pracujemy zgodnie z zasadą ‘brak wygranej, brak opłat’, co oznacza, że naszą prowizję pobieramy tylko wtedy, gdy uda nam się uzyskać Twoje odszkodowanie. Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc!