Kiedy przysługuje Ci zwrot pieniędzy za bilet?

Odszkodowanie lub zwrot pieniędzy za bilet to rzeczy, do których uprawnieni są pasażerowie, którzy doświadczyli opóźnionych i odwołanych lotów lub gdy odmówiono im wejścia na pokład samolotu. Dotyczy to również wszystkich lotów odwołanych z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 określa w jakich przypadkach linia lotnicza powinna zaoferować jedną z tych opcji, a czasem nawet obie. Większość zwrotów przyznawanych jest przez linie lotnicze tylko wtedy, gdy nie wykonały one lotu zgodnie z rozkładem lub w ogóle przestały obsługiwać daną trasę. Przewoźnicy mają prawo zmienić rozkład lotów, odwołać niektóre z wcześniej zaplanowanych lotów lub obsłużyć je z opóźnieniem. Jeśli jednak zostaną spełnione niektóre kryteria, będą one musiały zwrócić pieniądze za bilet. W każdej sytuacji linia lotnicza jest również zobowiązana do zapewnienia Ci możliwości dotarcia do miejsca docelowego Twojej podróży lub zapewnienia powrotu do punktu początkowego Twojej podróży. Należy pamiętać, że zwrot kosztów za bilet oraz odszkodowanie za zakłócony lot, to dwie zupełnie różne rzeczy. I co najważniejsze, otrzymanie jednego nie wyklucza drugiego.

Rozpocznij swój wniosek o odszkodowanie.

Kiedy mogę otrzymać zwrot za bilet?

W przypadku odwołanego lotu, pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za bilet, jeśli nie życzy sobie skorzystać z lotu alternatywnego oferowanego przez linię lotniczą, lub jeśli nie zaoferowano mu takiego lotu. Nawet, jeśli przewoźnik powiadomi o zmianie harmonogramu lotu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie płacić odszkodowania (2 tygodnie), jeśli pasażer nie chce skorzystać z nowego proponowanego lotu - ma prawo do zwrotu pieniędzy.

Jeśli Twój lot został opóźniony lub odwołany i przez to straciłeś swój lot przesiadkowy, będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu za tę część podróży, której nie odbyłeś. Ma to zastosowanie jedynie wtedy, gdy pasażer nie zdecyduje się kontynuować podróży lotem alternatywnym zaproponowanym przez linię lotniczą.

Lot opóźniony lub odwołany?

Ubiegaj się o odszkodowanie do 600 euro na osobę!

Sprawdź swój lot
W Kkd6 S Vp

Twój lot został odwołany z powodu koronawirusa? Masz prawo do zwrotu pieniędzy za bilet lub rezerwację!

Sektor lotniczy został poważnie dotknięty epidemią koronawirusa. Ma to oczywiście konsekwencje dla ruchu lotniczego oraz linii lotniczych, ale to właśnie teraz prawa pasażerów są szczególnie ważne. Komisja Europejska potwierdziła, że w przypadku odwołania lotu, przewoźnik musi dać pasażerom wybór pomiędzy voucherem a zwrotem kosztów biletu.

Koronawirus: jakie są moje prawa w przypadku odwołania lotu?

Jeśli Twój lot został odwołany z powodu koronawirusa, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. W przypadku odwołania lotu, rozporządzenie (WE) nr 261/2004 zobowiązuje przewoźnika lotniczego do zwrotu pełnej kwoty biletu w ciągu 7 dni. Obecnie wiele linii lotniczych i biur podróży oferuje jedynie vouchery, które mogą zostać wykorzystane podczas dokonywania nowej rezerwacji. Polityka ta jest jednak niezgodna z prawodawstwem europejskim. Dodatkowo takie vouchery często nie dają pasażerom żadnej gwarancji - jeśli linie lotnicze ogłoszą upadłość, pasażerowie tracą w tym momencie swoje pieniądze.

Jakie prawa przysługują mi w sytuacji, gdy mój lot został odwołany z powodu trwającej pandemii koronawirusa?

Jeśli Twój lot został odwołany z powodu koronawirusa, nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Koronawirus uznawany jest za okoliczność nadzwyczajną, która zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom. Masz jednak prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu.

Należy zatem pamiętać, że rekompensata to zupełnie coś innego niż zwrot kosztów biletu! Nawet w takich okolicznościach jak pandemia COVID-19, linie lotnicze są prawnie zobowiązane do zwrotu pieniędzy za bilet w ciągu 7 dni od dnia odwołania lotu.

Otrzymałem już voucher, czy nadal mogę ubiegać się o zwrot kosztów biletu?

Nawet, jeśli przewoźnik zaoferował Ci voucher, nadal masz prawo złożyć wniosek i ubiegać się o pełny zwrot kosztów biletu. W przypadku zakupu rezerwacji wraz z innymi usługami (pakiet podróżny) nadal masz prawo do zwrotu całego pakietu.

Lot opóźniony?

Możesz dostać nawet do 600 euro odszkodowania!

Sprawdź swój lot
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Lot-Opóźniony.pl chętnie pomoże Ci ubiegać się o zwrot pieniędzy za zakłócony lot

Niestety, wciąż zbyt często widzimy, że linie lotnicze nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Pasażerowie są zmuszani do przyjmowania voucherów, podczas gdy faktycznie mają prawo do zwrotu kosztów biletu.

 Lot-Opóźniony.pl chętnie pomoże Ci w uzyskaniu pełnego zwrotu pieniędzy. Zajmiemy się wszystkim - od złożenia wniosku u przewoźnika do rozpoczęcia procedury przed sądem w przypadku braku płatności. Od 2010 roku stoimy na straży praw pasażerów linii lotniczych w całej Europie. Wypełnij dane swojego lotu i dowiedz się, czy jesteś uprawniony do zwrotu pieniędzy za bilet. W ciągu zaledwie 3 minut możesz zgłosić swój wniosek, który podlegać będzie zasadzie “brak wygranej, brak opłat”. Jeśli linie lotnicze nie będą chciały zwrócić kosztów biletu, rozpoczniemy postępowanie sądowe. Wszystkie koszty prawne pokryte zostaną przez naszą prowizję. 

Zwrot kosztów w sytuacji, gdy całkowicie rezygnujesz z podróży

Jeśli to Ty anulujesz swój wyjazd, będziesz mieć prawo do pełnego zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy kupiłeś bilet z taką opcją. Jednak w większości przypadków nie będzie Ci się należał zwrot pieniędzy, zwłaszcza, jeśli zakupiłeś bilet na lot tanimi liniami lotniczymi. Mimo, że zasady zwrotu kosztów różnią się w zależności od przewoźnika, istnieją pewne sytuacje, w których możesz otrzymać zwrot kosztów biletu. Dla przykładu Ryanair - przewoźnik prawdopodobnie przyzna Ci zwrot pieniędzy, jeśli członek najbliższej rodziny zmarł lub poważnie zachorował i w związku z tym musiałeś odwołać podróż.

Zażądaj zwrotu podatku lub opłaty lotniskowej, jeśli już nie podróżujesz

Jeśli zdecydowałeś się nie lecieć lub przegapiłeś swój lot, zawsze masz prawo domagać się zwrotu wszelkich podatków i opłat lotniskowych, które zostały przez Ciebie opłacone wraz z biletem. O zwrot tych kosztów możesz wystąpić bezpośrednio do przewoźnika, który jest zobowiązany do ich zwrotu. Większość linii lotniczych wymaga, aby wniosek ten został złożony nie później niż 28 dni od daty danego lotu. Niektóre linie lotnicze mogą ponosić też pewne koszty administracyjne i nie będą one rozpatrywać wniosku o zwrot podatków, jeśli kwota zwrotu nie przewyższa ich kosztów administracyjnych. W związku z tym należy jak najszybciej skontaktować się z przewoźnikiem w sprawie zwrotu takich kosztów

Zwrot kosztów w związku z odwołaniem lotu

Jeśli Twój lot został odwołany, a Ty nie zostałeś o tym fakcie powiadomiony na minimum 14 dni przed odlotem, masz prawo do nowego lotu(-ów) do miejsca docelowego lub jeśli podczas zmiany rezerwacji nie znalazłeś lotu, który by Ci odpowiadał, możesz poprosić linię lotniczą o pełny zwrot kosztów biletu. Dodatkowo w tej sytuacji możesz być również uprawniony do odszkodowania pieniężnego. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa do odszkodowania, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem na temat tego, kiedy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych.

Pasażer nie ma prawa do zwrotu kosztów za odwołany lot, jeśli:

  • O odwołaniu lotu został poinformowany co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu i otrzymał rozsądny lot alternatywny, z którego skorzystał;

  • Odwołanie zostało ogłoszone między 14 a 7 dni przed planowaną datą odlotu, a pasażerowi zaoferowano nowy lot odlatujący nie więcej niż 2 godziny przed planowanym czasem oraz przylatujący do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym oryginalnym czasie przylotu;

  • Linia lotnicza poinformowała pasażera o odwołaniu na mniej niż 7 dni przed odlotem i zaoferowała nowy lot odlatujący nie więcej niż godzinę przed planowanym odlotem oraz przylatujący nie później niż dwie godziny po planowanym oryginalnym czasie przylotu

Jeśli linia lotnicza zapewniła pasażerowi lot alternatywny, który spełnia te wymagania, a pasażer nie chce już podróżować, może być on uprawniony do zwrotu pieniędzy, ale nie do odszkodowania. Jeżeli przewoźnik zapewnił lot, który nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, pasażerowi będzie przysługiwało prawo do odszkodowania (niezależnie od tego, czy pasażer poleci czy nie) oraz prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli zrezygnuje on z lotu. 

Lot odwołany?

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie!

Sprawdź swój lot
W Fb Gs2qx

Zwrot kosztów w związku z opóźnieniem lotu

Jeśli Twój lot jest opóźniony o więcej niż 5 godzin i nie chcesz już podróżować, będziesz mieć prawo do zwrotu pieniędzy. Pamiętaj, że jeśli rezygnujesz z opóźnionego lotu, nie będziesz mieć prawa do dodatkowego odszkodowania.

Dostałem już zwrot za bilet, czy nadal mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak! Jak już zostało wspomniane wyżej, jeśli lot nie został zakłócony ze względu na wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych, możesz otrzymać nawet do 600€ odszkodowania. Większość pasażerów nie zdaje sobie sprawy z tego, że w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, mają oni prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jest to zupełnie inne prawo niż prawo do zwrotu kosztów biletu i w niektórych przypadkach pasażer może otrzymać oba rodzaje zadośćuczynienia! Prawa pasażerów w Europie chronione są na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Pasażerowie mogą otrzymać rekompensatę za opóźnione lub odwołane loty w wysokości:

Dystans lotuWysokość odszkodowania
Mniej niż 1,500 kmOtrzymaj €250 na osobę
Pomiędzy 1,500 a 3,500 kmOtrzymaj €400 na osobę
Powyżej 1,500 km (pomiędzy krajami UE)Otrzymaj €400 na osobę
Powyżej 3,500 km (poza UE)*Otrzymaj €600 na osobę

*w przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3, lecz mniej niż 4 godziny, odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę

zasady opóźniony lot

Jeśli Twój lot odbywał się na dystansie powyżej 3500 km, a opóźnienie wynosiło więcej niż 3 godziny ale mniej niż 4 godziny, przewoźnik ma prawo zmniejszyć rekompensatę i wypłacić jedynie 50% sumy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań, jakie przysługują pasażerom - kliknij tutaj.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie za lot przez Lot-Opóźniony.pl?

1mln pasażerów nam zaufało

9 zespołów prawniczych w 9 krajach

98% skuteczności w sądach

Ubiegaj się o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za bilet w łatwy i przyjemny sposób!

Od 2010 roku jesteśmy jedną z pierwszych firm, która walczy o prawa pasażerów linii lotniczych w całej Europie. Za pośrednictwem naszej strony internetowej Lot-Opóźniony.pl, dostępnej w 9 różnych językach, pomagamy poszkodowanym pasażerom w dochodzeniu odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty, a także w ubieganiu się o zwrot kosztów biletu. Z naszego biura w Amsterdamie pomogliśmy już setkom tysięcy pasażerów domagać się rekompensaty. Skorzystaj z naszego kalkulatora odszkodowań i dowiedz się, do czego jesteś uprawniony!