Twoje prawa

Kiedy podróżujesz samolotem, Twoje prawa są regulowane przepisami unijnymi. Większość pasażerów nie jest świadoma swoich praw i nie wie jak ubiegać się o odszkodowanie. Dowiedz się jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać.


Przepisy Unii Europejskiej

Twoje prawa pasażera zostały określone w Konwencji Montrealskiej i Rozporządzeniu (WE) 261/2004. W tych przepisach ustanowiono ogólne zasady przyznawania odszkodowań w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu. Odszkodowanie może wynosić 1 073,00 PLN, 1 717,00 PLN lub 2 576,00 PLN na pasażera. Wysokość odszkodowania nie zależy od ceny biletu, ale od dystansu i miejsca docelowego Twojego lotu.

Weryfikacja podstawy prawnej

Jaki był dystans Twojego lotu, ile dokładnie trwało opóźnienie, jakie warunki pogodowe panowały w dniu wylotu i czy zaistnienie nadzwyczajnych warunków mogło stanowić przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu? Zbadamy poszczególne elementy, aby ustalić podstawę prawną Twojego roszczenia. Musisz jedynie wprowadzić dane lotu i zgłosić szkodę. Całą resztą zajmiemy się za Ciebie!


Nasze usługi

 
  • Sprawdź za darmo Twój lot!
  • Pomoc następnego dnia po zgłoszeniu
  • 98% wygranych spraw
  • Ocena: 8.1 na 10
  • Brak opłat administracyjnych
  • Opłata jedynie przy wygranych sprawach
  • Pomoc online

Zgłoś roszczenie

Wysokość Twojego odszkodowania

Jeśli Twój lot był opóźniony o co najmniej 3 godziny, przysługuje Ci odszkodowanie, pod warunkiem, że opóźnienie nie wynikało z zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Wysokość odszkodowań oraz kryteria ich przyznawania zostały określone w Rozporządzeniu (WE) 261/2004. Twoje odszkodowanie obliczamy na podstawie dystansu Twojego lotu i długości opóźnienia. Rozporządzenie dotyczy zarówno przewoźników lotniczych z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza. Jednak jeśli wylot miał miejsce z lotniska w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, obowiązuje kilka dodatkowych kryteriów. Jeśli lecisz z dowolnego lotniska spoza Unii Europejskiej do lotniska znajdującego się w kraju Unii Europejskiej, aby móc ubiegać się o odszykowanie, lot musi być obsługiwany przez europejskie linie lotnicze. Sprawdzamy tę informację w momencie zgłoszenia roszczenia.

Oprócz finansowej rekompensaty przysługuje Ci również opieka linii lotniczych w sytuacji opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład. W ramach opieki, przewoźnik ma obowiązek bezpłatnie zapewnić pasażerom posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie dwóch rozmów telefonicznych, przesłania dwóch wiadomości fax-em lub e-mailem, a w niektórych przypadkach zapewnić zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Jeśli nie otrzymasz opieki od przewoźnika, możesz ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Odszkodowanie na pasażera Miejsce docelowe i dystans:
€ 250 (1 073,00 PLN) Dla lotów do 1500 kilometrów
€ 400 (1 717,00 PLN) Dla wszystkich lotów w obrębie Unii Europejskiej
€ 400 (1 717,00 PLN) Dla lotów w odległości 1500-3500 km do lub z lotnisk spoza Unii Europejskiej
€ 600 (2 576,00 PLN) Dla pozostałych lotów

* Uwaga: w przypadku lotów długodystansowych o długości ponad 3500 km, których opóźnienie trwa od 3 do 4 godzin, linie lotnicze mogą zredukować odszkodowanie w wysokości € 600 (2 576,00 PLN) o połowę.

Sprawdź Twoje odszkodowanie


Poznaj naszych prawników


Enid

Matthias

Robert

David

Miguel

James