Photo 1567748534085 467f8a8a475d resized750

Odszkodowanie: pasażerowie nie będą już musieli udowadniać swojej obecności na pokładzie samolotu

czwartek, 7 listopada 2019

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał niedawno orzeczenie, które stanowi ważny krok w zakresie praw pasażerów linii lotniczych. W czwartek 24 października ETS orzekł, że pasażerowie, którzy dotarli na miejsce docelowe z ponad trzygodzinnym opóźnieniem i chcący ubiegać się o odszkodowanie, nie muszą już udowadniać, że weszli na pokład samolotu.

Dla przypomnienia: 14 lutego 2018 roku francuski sąd kasacyjny, który jest najwyższym sądem francuskiego systemu sądowego, wydał zaskakującą decyzję dotyczącą pasażerów, którzy doświadczyli opóźnionych lotów. Pasażerowie Ci musieli wcześniej udowodnić swoją obecność na pokładzie zakłóconego lotu za pomocą karty pokładowej, w przeciwnym razie nie byliby uprawnieni do odszkodowania.

Pierwsza decyzja na korzyść linii lotniczych

26 lipca 2014 roku, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004, dwóch francuskich pasażerów zażądało po 600€ odszkodowania, po tym, jak ich lot liniami XL Airways został opóźniony o 5 godzin. Odmówiono im jednak wypłaty rekompensaty, ze względu na to, że nie mogli udowodnić swojej obecności na pokładzie.

Pasażerowie podjęli działania prawne w celu zapewnienia poszanowania ich praw i przedstawili sądowi różne dokumenty. Były to m.in. nieimienne potwierdzenie opóźnienia oraz bilety elektroniczne. Okazało się to jednak niewystarczające dla linii lotniczych i sądu, który ostatecznie orzekł, że pasażerowie nie udowodnili wystarczająco swojej obecności podczas lotu.

Dlaczego należy udowodnić swoją obecność na pokładzie?

Udowodnienie obecności na pokładzie jest wymagane, ponieważ rozporządzenie (WE) nr 261/2004 nie przyznaje prawa do odszkodowania pasażerom, którzy w ostateczności nie podróżowali zakłóconym lotem.  Obowiązek ten jest wymieniony w art.3: „pod warunkiem, że pasażerowie a) posiadają potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz (…) stawią się na odprawę pasażerów”.

Prawo stanowi, że pasażer, który nie chce skorzystać z lotu z powodu opóźnienia lub jakiegokolwiek innego powodu, może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z przewoźnikiem lotniczym (w postaci zrezygnowania z lotu). Jeżeli pasażera nie łączy już umowa z przewoźnikiem, linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

W jaki sposób linie lotnicze unikają wypłaty odszkodowań?

Linie lotnicze mają wprawdzie narzędzia, pozwalające na udowodnienie obecności pasażera na pokładzie samolotu, jednak często nie są tym zainteresowane, jeśli związane jest to z wypłatą odszkodowania za zakłócony lot. Orzeczenie sądu kasacyjnego uczyniło sytuację nierozsądną, zmuszając pasażerów do udowodnienia przed sądem, że rzeczywiście odbyli zarezerwowany lot. Problem polegał na tym, że pasażerowie często wyrzucają lub gubią papierowe karty pokładowe, a karty na koncie elektronicznym mogą zniknąć automatycznie, co często uniemożliwia pasażerom dostarczenie takich dokumentów.

W wyniku tej decyzji, duża część linii lotniczych zaczęła „wymagać” tego dokumentu podczas procesu ubiegania się o odszkodowanie, co znacznie zmniejszyło ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków. W Lot-Opóźniony.pl nasi eksperci stosują kilka technik udowodnienia obecności pasażera na pokładzie samolotu, ale niestety wymaga to czasu i wydłuża znacząco cały proces ubiegania się o odszkodowanie.

Nowe orzecznictwo na rzecz pasażerów

24 października 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał decyzję: pasażerowie nie muszą udowadniać swojej obecności podczas odprawy bagażowo-biletowej w celu uzyskania odszkodowania na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Trybunał stwierdził, że taka decyzja „podkreśla cel określony w motywie 1 rozporządzenia, który ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów”.  Dodał on, że „pasażerowie, którzy doświadczają znacznego opóźnienia lotu, mogą zatem korzystać z prawa do odszkodowania, nie podlegając wymogowi udowodnienia w późniejszym terminie (…), że byli obecni podczas oprawy opóźnionego lotu”.

Decyzja ta stanowi istotną zmianę w zakresie praw pasażera i powoduje, że tysiące spraw, które zostały zablokowane przez poprzednie orzecznictwo, będą mogły być rozstrzygane przed sądem. Linie lotnicze powinny również przestać wymagać od pasażerów dostarczenia coraz to większej liczby dokumentów wyłącznie w celu uniknięcia obowiązku wypłaty odszkodowania.

Opóźniony lot bez kart pokładowych?

Jeśli Twój lot był opóźniony powyżej 3 godzin, nadszedł czas, aby ubiegać się o odszkodowanie! Niezależnie od tego, czy posiadasz kartę pokładową czy nie, możesz mieć prawo do rekompensaty za zakłócony lot. Za pomocą naszego kalkulatora możesz sprawdzić, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Jeśli następnie zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, nasz zespół zajmie się resztą. I co najważniejsze: naszą prowizję płacisz tylko wtedy, gdy uda nam się uzyskać Twoją rekompensatę!

Sprawdź lot

Dowiedz się więcej na temat swoich praw klikając tutaj!

Masz więcej pytań? Odpowiedzi na niektóre z nich znajdziesz w naszej zakładce FAQ - Najczęściej Zadawanych Pytań.


Trustpilot-Opinie o Lot-Opóźniony.pl