Heidi sandstrom Qv PRGI8 Lf Oc unsplash

Brexit: czy linie lotnicze przestaną latać?

piątek, 25 października 2019

Na kilka dni przed tym, gdy Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską, niepewność nadal prześladuje linie lotnicze. Podobnie jak w przypadku wielu innych branż, nikt tak naprawdę nie wie, co stanie się z ruchem lotniczym między UE a Wielką Brytanią w przypadku Brexitu bez porozumień. Biorąc pod uwagę, że Brexit może zaszkodzić nie tylko brytyjskim liniom lotniczym, ale także takim przewoźnikom jak Ryanair, Iberia czy Lufthansa, warto zastanowić się nad możliwymi zagrożeniami i konsekwencjami nie tylko dla linii lotniczych ale także dla pasażerów i ogólnie dla lotnictwa.

Jaki wpływ będzie miał Brexit na linie lotnicze?

Czy możliwe jest całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego między UE i Wielką Brytanią?

Najgorszą możliwą sytuacją byłoby całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Ten scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. Komisja Europejska określiła już środki, które umożliwią kontynuację lotów pomiędzy UE i Wielką Brytanią przez 9 miesięcy od daty ewentualnego Brexitu. Miałoby to zastosowanie nawet w przypadku Brexitu bez porozumień i odnosiłoby się wyłącznie do lotów bezpośrednich wykonywanych z i do Zjednoczonego Królestwa i UE. Pozostawia to zatem bez gwarancji loty wewnątrzwspólnotowe obsługiwane przez linie lotnicze spoza UE, jak również loty lokalne w Wielkiej Brytanii obsługiwane przez linie lotnicze spoza Zjednoczonego Królestwa.

Niektóre linie lotnicze, takie jak na przykład Ryanair, dodały już odpowiednią klauzulę do swoich warunków przewozu. W przypadku braku porozumienia między UE i UK klauzula ta zostałaby uruchomiona, umożliwiając Ryanairowi odwołanie lotów bez ponoszenia odpowiedzialności. Większość ekspertów uważa jednak, że tak się nie stanie i oczekują zawarcia ugody pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem. Ryanair wolał być jednak przygotowany na najgorszy scenariusz.

Jak już wspominaliśmy, największe ryzyko polega na tym, że Wielka Brytania opuszczając Unię Europejską znajdzie się poza umową o otwartym niebie. Umowa ta pozwala liniom lotniczym na połączenie dwóch miast poza krajem pochodzenia przewoźnika. To dzięki tej umowie Polskie Linie Lotnicze LOT mogą obsługiwać bezpośrednie loty pomiędzy Budapesztem i Londynem (bez konieczności dodatkowego międzylądowania w Polsce)

Wielka Brytania musiałaby również zawrzeć osobne umowy z każdym państwem członkowskim Unii Europejskiej, aby europejscy przewoźnicy mogli lądować na terenie UK. I vice versa - aby brytyjskie linie lotnicze miały prawo do korzystania z przestrzeni powietrznej każdego państwa członkowskiego. Wszystko to musiałoby zostać uzgodnione przed upływem dziewięciomiesięcznego okresu ustalonego przez Komisję Europejską.

Własność pozaeuropejska - znacznie poważniejsze zagrożenie dla IAG i Ryanaira

Udziałowcy IAG (International Airlines Group, do której należą m.in. British Airways, Aer Lingus czy Iberia) oraz Ryanaira to w dużej mierze udziałowcy spoza UE. Aby uzyskać licencję europejską, konieczne jest posiadanie większości akcjonariuszy z Unii Europejskiej. To właśnie dzięki tej licencji linie lotnicze mają prawo do swobodnego wykonywania lotów w dowolnym miejscu w UE.

Po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, 70% udziałów w Ryanair będzie należało do udziałowców spoza Unii. To samo dotyczy IAG - 80% udziału pozaeuropejskich. Nie powinny zatem dziwić pytania dotyczące przyszłości takich linii lotniczych.

Ryanair ogłosił już zamiar „europeizacji” swojej listy akcjonariuszy. Wśród planowanych rozwiązań jest m.in. wycofanie prawa głosu akcjonariuszy spoza UE, zachęcając ich w ten sposób do sprzedaży swoich akcji.

Dyrektorzy linii lotniczych zwrócili się już do negocjatorów z prośbą o rok przejściowy po Brexicie. Komisja Europejska uchyliła się częściowo do tej prośby i linie lotnicze będą miały czas 9-ciu miesięcy po ewentualnym Brexicie na uporządkowanie swoich spraw, jeśli będą chciały kontynuować swoją działalność tak jak dotychczas.

Czy loty zostaną odwołane z powodu Brexitu?

Tak jak już wspominaliśmy, loty między UE a Zjednoczonym Królestwem będą chronione przynajmniej do 9 miesięcy po ewentualnym odejściu Wielkiej Brytanii. Ponadto brytyjskie linie lotnicze są chronione na mocy umowy podpisanej już przez USA i Zjednoczone Królestwo.

Wielka Brytania obawiała się, że w przypadku braku ugody straci umowy o lotach ze Stanami Zjednoczonymi. Obu państwom udało się jednak osiągnąć porozumienie pozwalające na kontynuację lotów miedzy tymi dwoma krajami, niezależnie od wyniku Brexitu. Odpowiedź na pytanie o odwołanych lotach brzmi zatem: prawdopodobnie nie, ale nic nie jest pewne.

Porozumienie z USA nie ułatwia w żaden sposób grupie IAG w rozwiązaniu jej problemów dotyczących Brexitu. W sytuacji, gdy zachowa ona swoją brytyjską licencję, będzie mogła korzystać z umowy podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi, ale problem z UE nadal będzie się utrzymywać. Z kolei w sytuacji, gdy IAG uzyska hiszpańską licencję, nie będzie mogła korzystać z waśnie podpisanej umowy z USA, ale będzie za to mogła działać na mocy traktatu o otwartym niebie.

Brexit: Co stanie się z przepisami dotyczącymi lotnictwa po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię?

Po upływie okresu przejściowego, Zjednoczone Królestwo będzie musiało dokonać wyboru pomiędzy odbudową środków bezpieczeństwa i środków regulacyjnych (zdaniem ekspertów zajmie to do 10 lat) lub przystąpieniem do Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego w ramach EASA jako członek z państwa trzeciego. UK może jednak niechętnie brać tę opcję pod uwagę, ponieważ wiązałoby się to z uznaniem właściwości Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej kwestii.

Czy moje prawa pasażera będą chronione po Brexicie?

Chociaż istnieje duża niepewność co do sposobu funkcjonowania Wielkiej Brytanii po opuszczeniu UE, prawa pasażerów nadal będą chronione w sytuacji, gdy zakłócony lot zaczynał swoją podróż na terenie Unii Europejskiej. Opóźniony lub odwołany lot do UK zawsze będzie kwalifikował się do odszkodowania, o ile wylatuje z lotniska usytuowanego w Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2004, jeśli lot rozpoczynający swoją trasę w UE zostanie odwołany lub przyleci na miejsce docelowe z opóźnieniem przekraczającym 3 godziny, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250€ do 600€.

Jeśli zatem Twój lot został opóźniony lub odwołany, możesz mieć prawo do rekompensaty! Nie jesteś jednak pewien, czy Twój lot spełnia wszystkie warunki? Sprawdź to za pomocą naszego darmowego kalkulatora odszkodowań. Jeśli następnie zdecydujesz się skorzystać z naszych usług - obowiązywać Cię będzie zasada brak wygranej, brak opłat. Oznacza to, że płacisz naszą 25% prowizję tylko wtedy, gdy uda nam się uzyskać Twoje odszkodowanie. Nie czekaj dłużej - korzystaj ze swoich praw!

Sprawdź lot

Nie chcesz przegapić naszych innych wpisów na blogu? Polub nas na facebooku i bądź zawsze na bieżąco.


Trustpilot-Opinie o Lot-Opóźniony.pl