Konwencja Montrealska

Konwencji Montrealskiej reguluje sposób wykonywania lotów międzynarodowych. Ten akt prawa międzynarodowego jest konwencją o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego. Reguluje ona odpowiedzialność cywilną przewoźników lotniczych w przypadku, gdy pasażerowie, bagaż i/lub ładunek poniosą szkodę w międzynarodowym transporcie lotniczym. Konwencja Montrealska obejmuje wszystkie loty pomiędzy krajami sygnatariuszami.

Sprawdź swój lot i ubiegaj się o odszkodowanie.

Krótka historia praw pasażerów i Konwencji Montrealskiej

Konwencja Montrealska, znana również jako MC99, jest ważnym elementem układanki, jaką jest przemysł lotniczy. Chociaż koncepcja praw pasażerów wydaje się stosunkowo nowa, pierwsza konwencja regulująca międzynarodowy ruch lotniczy ma prawie sto lat.

Już w 1919 r. odbył się pierwszy lot - krótki lot między Londynem a Paryżem. Wkrótce potem miało zostać zrealizowane połączenie między Amsterdamem a Londynem. 10 lat później, w 1929 r., miała miejsce Konwencja Warszawska. Ten stary dokument miał stanowić podstawę międzynarodowych podróży lotniczych. Jego treść obejmują m.in. obowiązkowe bilety, karty pokładowe, pokwitowania za bagaż rejestrowany. Również odpowiedzialność w przypadku obrażeń ciała lub śmierci została wprowadzona przez Konwencję Warszawską. Początkowo podpisało ją 156 członków.

Traktat ten był kilkakrotnie modyfikowany w celu uwzględnienia zmian, które zachodziły w stale rozwijającym się przemyśle lotniczym. Bezpieczeństwo jest bowiem sprawą najwyższej wagi dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany zostały wprowadzone w Hadze w 1955 r., a następnie w Gwatemali prawie 20 lat później. Próbując nadrobić zaległości w branży, państwa-sygnatariusze i linie lotnicze uznały, że sam dokument jest nieaktualny. Starając się znormalizować podróże lotnicze na całym świecie, zainteresowane strony zdecydowały się na opracowanie zupełnie nowego traktatu. W związku z tym w 1999 roku opracowano i podpisano Konwencję Montrealską, która zastąpiła Konwencję Warszawską.

Lot opóźniony lub odwołany?

Ubiegaj się o odszkodowanie do 600 euro na osobę!

Sprawdź swój lot
W Kkd6 S Vp

Co zmieniło się wraz z podpisaniem Konwencji Montrealskiej?

Dokument zawiera wiele nowych rzeczy w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Jednym z najważniejszych aspektów jest przejście do koncepcji odpowiedzialności obiektywnej. Nowe przepisy mówiące o tym, że to przewoźnicy lotniczy ponoszą ścisłą odpowiedzialność za to, co dzieje się podczas ich lotów oraz za wyniki ich działalności, oznaczały, że ciężar dowodu przy dochodzeniu odszkodowania nie spoczywał już na pasażerach. Doprowadziło to do tego, że to linie lotnicze muszą udowodnić, że dołożyły wszelkich starań, aby uniknąć zakłóceń i wypadków w celu uniknięcia odpowiedzialności za szkody.

Nowa konwencja zmodernizowała również inne aspekty podróży lotniczych. Na przykład: bilety elektroniczne i inne dokumenty podróży mogły być od teraz dostarczane w formie cyfrowej.

Jakie prawa przysługują mi na mocy Konwencji Montrealskiej?

Jak już wyjaśniliśmy powyżej, wszystkie loty międzynarodowe objęte są traktatem, który daje następujące prawa:

Opóźnienia i odwołania lotów: opieka oraz zwrot kosztów

Dzięki Konwencji Montrealskiej, jeśli Twój lot jest opóźniony lub odwołany, linia lotnicza jest zobowiązana do opieki nad Tobą i Twoimi współpasażerami. Jeśli czekasz dłużej niż dwie godziny, przewoźnik musi zapewnić Ci jedzenie i napoje. Jeśli zakłócenie lotu oznacza, że będziesz musiał spędzić noc, nawet jeśli będzie to spowodowane złą pogodą, linia lotnicza będzie musiała opłacić pobyt w hotelu oraz transport na lotnisko i z powrotem. Wreszcie, jeśli poniosłeś wydatki z powodu braku opieki oferowanej przez przewoźnika, jest on zobowiązany do zwrotu takich kosztów. Należy jednak pamiętać, że pasażer jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich rachunków za wydatki, które zamierza odzyskać.

W skrócie, masz prawo do opieki, gdy Twój lot jest opóźniony i odwołany, a opieka ta obejmuje:

  • Posiłki i napoje
  • Zakwaterowanie w hotelu (gdy jest to konieczne)
  • Transport do i z lotniska
  • Dwa środki komunikacji (rozmowy telefoniczne lub wiadomości email)
  • ​Zwrot poniesionych kosztów

Czy jest jakiś limit? Tak! Linie lotnicze są zobowiązane do pokrycia kosztów w maksymalnej wysokości około 5 500€. Należy pamiętać, aby zawsze przechowywać kopię dokumentów podróży oraz pokwitowania wydatków, ponieważ w przeciwnym razie linia lotnicza może nie być zobowiązana do zwrotu kosztów.

Odszkodowanie za opóźnienie, utratę lub zniszczenie bagażu

Zgodnie z traktatem, pasażerowie mają prawo do odszkodowania, jeśli linia lotnicza zgubi, zniszczy lub opóźni ich bagaż. Zasady dotyczą zarówno bagażu rejestrowanego, jak i podręcznego, ale są one nieco inne. Czas ma tu zasadnicze znaczenie, ponieważ pasażer musi złożyć reklamację do 7 dni po wylocie, jeśli chce uzyskać odszkodowanie za powstałe problemy.

Ważną rzeczą jest to, że jeśli bagaż jest opóźniony i w związku z tym trzeba było kupić podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, masz prawo do zwrotu tych wydatków. Zachowaj pokwitowanie/fakturę swoich wydatków, ponieważ musisz je jak najszybciej przedłożyć linii lotniczej.

Ile pieniędzy mogę otrzymać w ramach odszkodowania za opóźniony, zagubiony lub zniszczony bagaż?

Wszystko zależy to od tego, co miałeś w bagażu, od jego ceny i od tego, co się stało. Zgodnie z konwencją, odszkodowanie nie może przekroczyć 1400 euro. Jeśli podróżujesz z drogimi przedmiotami, powinieneś poinformować o tym linię lotniczą i być może wykupić ubezpieczenie, ponieważ będziesz musiał zadeklarować wartość przedmiotu i wypełnić formularz, jeśli chcesz, aby linia lotnicza ponosiła odpowiedzialność w przypadku zgubienia Twojego bagażu.

Najważniejsza rzecz, w sytuacji gdy Twój bagaż jest opóźniony, zagubiony lub zniszczony

Najważniejsze jest, aby nie opuszczać lotniska bez wypełnienia odpowiednich formularzy i wniosków. Jak wspominaliśmy wyżej, masz tylko 7 dni na poinformowanie przewoźnika o problemach z bagażem. Dlatego upewnij się, że zgłosisz u przewoźnika dokument potwierdzający zaistniałą szkodę (tzw. PIR - Property Irregularity Report), zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące Twojego incydentu. Można to zrobić w punkcie przyjmowania zgłoszeń bagażowych lub przy stanowisku odprawy. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Ponadto, zachowaj kopię (lub zdjęcie) raportu i numer referencyjny PIR, może to być kluczowe w późniejszym etapie.

Odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała lub śmierci pasażera

Jeżeli pasażer doznał urazu w wyniku wypadku, linia lotnicza będzie musiała pokryć koszty związane z jego leczeniem. Całkowita kwota, jaką linia lotnicza może zapłacić, wynosi mniej więcej 140.000 euro. Jest to również kwota, którą linia lotnicza będzie musiała zapłacić rodzinie pasażera, który zmarł w wyniku wypadku.

Jak długo mogę czekać, aby ubiegać się o odszkodowanie lub otrzymać zwrot pieniędzy?

Jeśli chodzi o opóźniony, zagubiony lub zniszczony bagaż, masz tylko 7 dni na wypełnienie PIR-u i poinformowanie linii lotniczych o zaistniałym problemie. Po stwierdzeniu, że Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony, będziesz mógł domagać się odszkodowania, które może Ci przysługiwać. Zatem skontaktuj się z linią lotniczą jeszcze przed opuszczeniem lotniska. Jeśli chodzi o odszkodowanie za obrażenia i zwrot kosztów, masz na to maksymalnie 2 lata od daty lotu.

Lot opóźniony?

Możesz dostać nawet do 600 euro odszkodowania!

Sprawdź swój lot
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Które loty objęte są Konwencją Montrealską?

Wszystkie międzynarodowe loty pomiędzy stronami, które podpisały Konwencję Montrealską. Listę krajów, które ją podpisały, można znaleźć tutaj. Jeżeli Twój lot był lotem krajowym, wówczas będzie miało zastosowanie prawo danego kraju.

Co należy zrobić, aby ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z Konwencją Montrealską?

Linie lotnicze mają zazwyczaj swoje własne procedury postępowania w takich sprawach. Podobnie jak w przypadku odszkodowań za opóźnienia i odwołania lotów, zdarzają się incydenty, w których linie lotnicze próbują uciec od odpowiedzialności. W takim przypadku można skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą lub udać się do sądu.

Pamiętaj, że prawa wynikające z Konwencji Montrealskiej obejmują następujące przypadki i kwoty:

  • Szkody spowodowane opóźnieniem lub odwołaniem lotu: do 5800€
  • Opóźnienie, utrata lub zniszczenie bagażu: do 1400€
  • Uraz lub śmierć pasażera: do 140 000€

Konwencja Montrealska wykorzystuje Specjalne Prawa Ciągnienia (SDR - Special Drawing Rights), aby określić wysokość odszkodowania, którą możesz otrzymać. Kwoty są weryfikowane co 5 lat, a także zmieniają się w zależności od kursów walutowych i inflacji. Warto zatem wziąć to pod uwagę przy składaniu roszczenia do przewoźnika.

Jaka jest różnica pomiędzy Konwencją Montrealską a Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004?

Rozporządzenie (WE) 261/2004 można uznać za przedłużenie Konwencji Montrealskiej. Oba akty prawne mają na celu ochronę praw pasażerów linii lotniczych. Komisja Europejska rozszerzyła jednak tę ochronę w 2004 roku, decydując, że linie lotnicze powinny również wypłacić Ci odszkodowanie za czas, który straciłeś z powodu opóźnionego lub odwołanego lotu. W 2009 roku, tzw. Sturgeon Ruling wyjaśniło, że opóźnienia dłuższe niż 3 godziny powinny być rekompensowane w taki sam sposób jak odwołania lotów.

Rozporządzenie (WE) 261/2004 obejmuje wyłącznie loty obsługiwane przez europejskich przewoźników lub loty w obrębie Unii Europejskiej. Przewiduje ono również rekompensatę w wysokości 250, 400 lub 600 euro w zależności od odległości lotu i czasu opóźnienia.

Główna różnica między tymi dokumentami polega na tym, że WE 261/2004 gwarantuje pasażerom otrzymanie rekompensaty za czas stracony w wyniku zakłócenia, a nie tylko rekompensatę za ewentualną stratę finansową wynikającą z opóźnienia lub odwołania lotu, czy utraty i zniszczenia bagażu. Innymi słowy, Konwencja Montrealska skupia się bardziej na szkodach, jakie linia lotnicza może wyrządzić pasażerom. Natomiast w rozporządzeniu europejskim rozważono bardziej abstrakcyjną koncepcję, czyli odszkodowanie za utratę czasu.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie za lot przez Lot-Opóźniony.pl?

1mln pasażerów nam zaufało

9 zespołów prawniczych w 9 krajach

98% skuteczności w sądach

Uważam, że mój lot objęty jest rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, jak mogę to potwierdzić?

Możesz łatwo sprawdzić swój lot za pomocą naszego kalkulatora odszkodowań, aby dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Jeśli chcesz, możesz również złożyć roszczenie na naszej stronie internetowej, a my zajmiemy się całą resztą. I co najważniejsze pobierzemy opłatę jedynie wtedy, gdy uda nam się wywalczyć Twoje odszkodowanie!