Strajk ryanair

Lot-Opóźniony.pl zmusza Ryanaira do wypłacenia zaległych odszkodowań za strajki załogi

czwartek, 12 listopada 2020

Sądy w całej Europie uznają Ryanaira odpowiedzialnego za strajki swoich pilotów i personelu pokładowego, przyznając tym samym pasażerom prawo do odszkodowania za odwołany lot.

Przez lata wypłaty odszkodowań z tytułu sporów zbiorowych były powracającym tematem sporów między rzecznikami pasażerów a liniami lotniczymi w całej Europie. Unijne rozporządzenie w sprawie praw pasażerów stanowi, że jeśli linie lotnicze są odpowiedzialne za zakłócenie lotu, pasażerowie mają prawo do odszkodowania po spełnieniu określonych warunków. W ostatnich latach Ryanair zaniedbywał stworzenie sprawiedliwych warunków pracy dla swoich pracowników i w związku z tym doświadczył różnych przypadków strajku, co skończyło się ogromną ilością odwołanych lotów. Ryanair odmówił uznania swojej odpowiedzialności i odrzucił wszelkie roszczenia odszkodowawcze, pozostawiając pasażerów sfrustrowanych.

Lot-Opóźniony.pl podjął kroki prawne w imieniu poszkodowanych podróżnych, aby uzyskać dla nich należne odszkodowania. Po kilku rozprawach różne sądy przyznały prawa pasażerom, uznając Ryanaira odpowiedzialnego za strajki swojej załogi i jednocześnie stwierdzając, że pasażerowie są uprawnieni do odszkodowań za odwołane loty.

1.5 miliona pasażerów poszkodowanych przez strajki załogi

Rok 2018 był naznaczony przez strajki personelu Ryanair - dotyczyło to zarówno pilotów jak i personelu pokładowego. Miesiące negocjacji dotyczących lepszych warunków pracy doprowadziły do nowej fali strajków, szczególnie odczuwalnych w okresie wakacyjnym. Wielu pasażerów doświadczyło odwołanych lotów w całej Europie i bezskutecznie próbowało uzyskać odszkodowanie finansowe od Ryanaira. "Według naszych obliczeń około 1,5 miliona pasażerów zostało dotkniętych odwołaniami z powodu strajku załogi, z których żaden nie otrzymał od Ryanaira odszkodowania za te niedogodności. W sumie Ryanair jest winien tym pasażerom ponad 468 mln euro odszkodowania", mówi Tom van Bokhoven, CEO w Lot-Opóźniony.pl

Ryanair nie wykazał żadnego poczucia odpowiedzialności

Aby przygotować się do rozpoczęcia działań prawnych, zespół Lot-Opóźniony.pl stworzył szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych ze strajkami Ryanaira w 2018 roku. Podczas kilku prób negocjacji z przewoźnikiem, różne europejskie związki zawodowe domagały się poprawy warunków pracy dla pilotów i personelu linii lotniczych. Ryanair bardzo wcześnie dał do zrozumienia, że nie zamierza spełnić żadnych żądań swoich pracowników. Michael ‘O Leary, dyrektor generalny Ryanaira oświadczył, że woli doświadczyć strajków i zakłóceń, niż podważać wydajność linii lotniczej.

Niezadowolenie wśród załogi Ryanaira pojawiło się jednak już rok wcześniej, kiedy to według kilku doniesień medialnych, 700 pilotów opuściło Ryanaira i skarżyło się na coraz bardziej toksyczne środowisko pracy. Ku niezadowoleniu pasażerów, doprowadziło to do coraz większych problemów linii lotniczej. Jednocześnie żądania personelu nie wydawały się daleko idące. “Piloci linii lotniczych w rzeczywistości domagali się jedynie tego, co od dawna było standardem zarówno w branży lotniczej, jak i każdej innej. Zamiast stosować nieuczciwe techniki opisane przez pracowników Ryanaira jako znęcanie się, niewłaściwe procesy dyscyplinarne, Ryanair powinien przyjąć standardy określone przez konkurencyjne regionalne linie lotnicze, a piloci powinni mieć zapewnioną profesjonalną pomoc prawną przy negocjowaniu wszystkich umów” - mówi Tom van Bokhoven z Lot-Opóźniony.pl. W zamian za to, piloci Ryanaira zaproponowali nawet rezygnację z części swojego urlopu w celu wyeliminowania istniejących problemów z linią lotniczą. Szczególnie uderzające są żądania personelu pokładowego. Żądali oni od Ryanaira jedynie godzinowej płacy wystarczającej na utrzymanie, a także tego, by ich umowy były tworzone na podstawie lokalnych przepisów, a nie prawa irlandzkiego.

Konieczna była interwencja Komisji Europejskiej

Wszystkie te żądania zostały zignorowane przez Ryanaira, który według związków zawodowych nie złożył lepszej oferty nawet po 9 miesiącach negocjacji. Linia lotnicza uzasadniła to stwierdzeniem, że wszystkie umowy o pracę są negocjowane i zawierane zgodnie z prawem irlandzkim. Stanowiło to szczególny punkt sporny, ponieważ w szczególności piloci linii lotniczych opowiadali się za umowami zawieranymi zgodnie z lokalnym prawem. W oświadczeniu z września 2018 roku, Komisja Europejska musiała wreszcie interweniować. Komisja ogłosiła, że prawo właściwe dla umów nie jest określone przez lokalizację linii lotniczej, a przez adres danego pracownika. Komisarz UE Marianne Thyssen ponownie wyjaśniła, że nie powinno być sytuacji, w której pracownicy muszą walczyć o swoje prawa i zaapelowała do Ryanaira, że z wielkim sukcesem wiąże się też wielka odpowiedzialność.

“Uważamy, że w oparciu o oświadczenie Komisji UE i nasze własne badania dotyczące wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce między Ryanairem a jego pracownikami, sytuacja prawna jest jasna. Miesiące negocjacji, jak również prowadzone przez nas postępowania prawne, które trwają nawet do dwóch lat, nie powinny być w ogóle potrzebne. Ponieważ Ryanair od dłuższego czasu odmawia przyjęcia obecnego prawa UE, musi on wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za strajki swoich załóg”, mówi van Bokhoven. Dlatego też Lot-Opóźniony.pl z zadowoleniem przyjmuje decyzję wszystkich sądów, które stają po stronie konsumentów i przyznają odszkodowania z tytułu strajków. Pasażerowie, którzy doświadczyli zakłócenia ze względu na strajk, powinni sprzeciwić się linii lotniczej i egzekwować swoje prawa.

Więcej o Lot-Opóźniony.pl

Od 2010 roku jesteśmy jedną z pierwszych firm, która walczy o prawa pasażerów linii lotniczych w całej Europie. Za pośrednictwem naszej strony internetowej Lot-Opóźniony.pl, dostępnej w 9 różnych językach, pomagamy poszkodowanym pasażerom w dochodzeniu odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty, a także w ubieganiu się o zwrot kosztów biletu. Z naszego biura w Amsterdamie pomogliśmy już setkom tysięcy pasażerów domagać się rekompensaty. Skorzystaj z naszego kalkulatora odszkodowań i dowiedz się, do czego jesteś uprawniony!

➜ Sprawdż swój lot


Trustpilot-Opinie o Lot-Opóźniony.pl