Belgium 3595351 1920

Powrót do normalności: Plan Komisji Europejskiej dotyczący ponownego uruchomienia ruchu turystycznego

czwartek, 14 maja 2020

Komisja Europejska przedstawiła swoje wytyczne w sprawie bezpiecznego wznowienia podróży i ruchu turystycznego w 2020 roku

Europejska branża turystyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych przez poważne ograniczenia w podróżowaniu, które zostały nałożone w wyniku wybuchu epidemii COVID-19. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) oszacowała zmniejszenie liczby przejazdów międzynarodowych o 20-30%, co spowoduje utratę przychodów branży turystycznej na całym świecie w wysokości od 280 do 420 mld euro. W samej Europie sezon letni przyniósłby branży turystycznej około 150mld euro przychodu z 360mln przejazdów. Wczoraj (13-5-2020) członkowie Komisji Europejskiej szczegółowo omówili sposoby złagodzenia obostrzeń i umożliwienie podróżowania w UE. Szczególny nacisk położono na turystykę i lotnictwo. Dzień wcześniej unijna komisarz ds. transportu, Adina Vălean potwierdziła, że Unia Europejska nadal nalega, by w przypadku odwołania lotu podróżni mieli możliwość wyboru pomiędzy otrzymaniem vouchera a pełnym zwrotem kosztów biletu.

Otwarcie granic w Europie

Już we wtorek wieczorem unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych, Paolo Gentiloni ogłosił, że z pewnością możemy spodziewać się sezonu wakacyjnego latem 2020r. Może się to jednak odbyć tylko pod pewnymi warunkami i przy zastosowaniu najsurowszych środków bezpieczeństwa. Swobodny przepływ i podróże transgraniczne mają kluczowe znaczenie dla turystyki. Dlatego całkowite ograniczenia powinny zostać zastąpione bardziej ukierunkowanymi środkami w krajach, które są w stanie utrzymać niską liczbę infekcji. Jeżeli powszechne zniesienie ograniczeń w danym kraju nie będzie uzasadnione, Komisja Europejska zaproponuje stopniowe i skoordynowane podejście.

W odniesieniu do otwarcia granic, państwa członkowskie powinny działać w oparciu o kryteria epidemiologiczne, środki ograniczające rozprzestrzenianie się chorób oraz względy gospodarcze i społeczne.

Prawa pasażera podczas kryzysu

Po tym jak kilka państw podjęło kroki w celu tymczasowego zawieszenia rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów, Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła, że europejskie prawa pasażerów nadal pozostają wiążące na całym kontynencie. Pomimo ogromnej liczby odwołanych lotów, pasażerowie nadal będą mieli prawo wyboru między voucherem a zwrotem biletu.

Linie lotnicze od kilku miesięcy starają się zmusić klientów do przyjmowania voucherów. Dzięki temu pieniądze za bilet nadal pozostają u przewoźnika, który w ten sposób zatrzymuje pieniądze pasażerów. Sytuacja ta jest oczywiście bardzo niekorzystna dla podróżnych. 

Aby vouchery stały się bardziej interesujące dla pasażerów, komisarz Adina Vălean zaproponowała, aby linie lotnicze oferowały bony podróżne, które w przypadku ich niewykorzystania będą podlegały zwrotowi po 12 miesiącach. Oznacza to, że jeśli voucher w ciągu roku nie zostanie wykorzystany przez pasażera, linie lotnicze będą zmuszone wymienić voucher na gotówkę. Co więcej, bony te mają być chronione przez UE przed niewypłacalnością. Taki środek może zapobiec utracie pieniędzy przez wielu podróżnych w przypadku niewypłacalności linii lotniczych.

Zapewnienie przetrwania europejskiego sektora turystycznego

Komisja Europejska ma na celu wspieranie europejskiego sektora turystycznego poprzez zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw turystycznych. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w postaci pomocy państwa oraz funduszy UE. Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton wyjaśnił, że z powodu kryzysu miliony małych i rodzinnych przedsiębiorstw stoją w obliczu bankructwa. Komisja Europejska udostępniła do 8 mld euro na sfinansowanie 100 000 takich małych przedsiębiorstw. Ponadto UE dąży do zachowania miejsc pracy, zapewniając pomoc finansową w wysokości 100 mld euro. Program ten pomaga państwom członkowskim pokryć koszty krajowych systemów skróconego czasu pracy i podobnych środków umożliwiających przedsiębiorstwom ochronę miejsc pracy.

Komisja Europejska będzie także promować w kampaniach ogólnoeuropejskich Europę jako miejsce docelowe podróży. Działania te mają na celu zapoznanie obywateli z lokalnymi atrakcjami i promowanie Europy jako bezpiecznego miejsca docelowego. Komisja Europejska ma nadzieję na wzmocnienie branży turystycznej poprzez zdrowy napływ lokalnych turystów.

O Lot-Opóźniony.pl

Od 2010 roku jesteśmy jedną z pierwszych firm, która walczy o prawa pasażerów linii lotniczych w całej Europie. Za pośrednictwem naszej strony internetowej Lot-Opóźniony.pl, dostępnej w 9 różnych językach, pomagamy poszkodowanym pasażerom w dochodzeniu odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty. Z naszego biura w Amsterdamie pomogliśmy już setkom tysięcy pasażerów domagać się rekompensaty.


Trustpilot-Opinie o Lot-Opóźniony.pl