Airline flight schedules on flat screen televisions 1716825

COVID-19 aktualizacja: Komisja Europejska przedstawia wytyczne dotyczące praw pasażerów

czwartek, 19 marca 2020

W celu złagodzenia gospodarczych skutków pandemii COVID-19, Komisja Europejska opublikowała wczoraj wytyczne mające na celu zapewnienie spójnego stosowania praw pasażerów w całej Unii Europejskiej.

Rządy krajowe wprowadziły różne środki ochrony, w tym ograniczenia w podróżowaniu i kontrole graniczne. Celem tych wytycznych jest zapewnienie pasażerom pewności, że ich prawa są chronione.

Komisarz ds. Transportu Adina Vălean powiedziała: “W świetle masowych odwołań i opóźnień, z jakimi borykają się pasażerowie i przewoźnicy w związku z pandemią COVID-19, Komisja pragnie zapewnić o pewności prawnej w zakresie stosowania praw pasażerów w UE. W przypadku odwołanych lotów przewoźnik musi zwrócić pasażerom koszty biletu lub zmienić trasę podróży. Jeżeli pasażerowie sami zdecydują się na odwołanie podróży, zwrot kosztów biletu zależy od jego rodzaju, a przewoźnicy mogą oferować bony do wykorzystania w późniejszym terminie. Przedstawione dziś wytyczne zapewniają bardzo potrzebną pewność prawną co do sposobu skoordynowanego stosowania praw pasażerów w całej Unii Europejskiej. Nadal monitorujemy szybko zmieniającą się sytuację i w razie potrzeby podejmiemy dalsze kroki.”

Niniejsze wytyczne pomogą pasażerom, branży lotniczej oraz władzom krajowym w tej bezprecedensowej sytuacji, w której to rządy poszczególnych państw nakładają ważne ograniczenia na podróże pasażerskie i wywołują efekt domina w usługach transportowych w całej UE. Oczekuje się, że dzięki wprowadzeniu przejrzystości, wytyczne przyczynią się również do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez sektor transportu, który został poważnie dotknięty skutkami wybuchu epidemii.

Wytyczne obejmują prawa pasażerów podróżujących drogą lotniczą, kolejową, morską i wodną śródlądową, statkiem lub autobusem/autokarem. Określają również odpowiednie obowiązki przewoźnika.

Jeżeli pasażerowie stoją w obliczu odwołania podróży, mogą wybrać pomiędzy zwrotem ceny biletu a zmianą trasy podróży, aby dotrzeć do miejsca docelowego w innym terminie. Jednocześnie w wytycznych wyjaśniono, że obecne okoliczności są “nadzwyczajne”, w związku z czym nie można powoływać się na pewne prawa - takie jak np. odszkodowanie w przypadku odwołania lotu w okresie krótszym niż dwa tygodnie od daty lotu.