Shutterstock 300376055

Emirates przegrywają sprawę o utracone połączenia wskutek opóźnienia lub odwołania lotu

piątek, 20 października 2017

Wyrokiem sądu linie lotnicze Emirates muszą wypłacić odszkodowanie pasażerom, którzy na skutek długiego opóźnienia lub odwołania lotu, utracili połączenie lotnicze poza obszarem Unii Europejskiej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego nastąpił po interwencji brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który ogłosił następnie, iż jest to zwycięstwo na rzecz konsumentów i zapewnia przejrzystość w interpretacji przepisów zarówno dla pasażerów, jak i przewoźników lotniczych.

Oznacza to, że pasażerowie wylatujący z kraju UE z przewoźnikiem spoza UE, którzy na skutek opóźnienia utracą połączenie i w rezultacie dotrą do miejsca docelowego z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, mogą rościć o odszkodowanie do 600 euro, nawet gdy ich ostateczna destynacja nie znajduje się w Unii Europejskiej, zgodnie z Roporządzeniem WE 261/2004.

Wyrok sądu otworzył drzwi tysiącom pasażerów, których roszczenia wcześniej zostały odrzucone.

Rzecznik brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego radził poszkodowanym pasażerom, aby ponownie złożyli roszczenie o wypłatę należnego odszkodowania.

Emirates wyraziły swoje niezadowolenie z wyroku sądu i są w trakcie zasięgania pomocy prawnej w celu zbadania ich możliwości.

Dyrektor Generalny brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Andrew Haines, wyraził swoje ogromne zadowolenie z wyroku Sądu Apelacyjnego słowami: “(...) fantastyczna wiadomość dla pasażerów, którzy mogą domagać się od linii lotniczych wypłaty należnego odszkodowania, kiedy utracą połączenie."

Urząd Lotnictwa Cywilnego wysłał już pismo do trzech innych linii lotniczych - American Airlines, Etihad oraz Singapore Airlines - aby mieć pewność, że pozostali także natychmiast zastosują się do nowych przepisów.