Opóźniony samolot daje Ci prawo do ubiegania się o rekompensatę!

Zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004, w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia o co najmniej 3 godziny, pasażerowie są uprawnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 250€, 400€ lub 600€. Wysokość rekompensaty zależy od długości trasy na jakiej odbywa się lot. Oznacza to, że w przypadku zakłóconego lotu, polscy pasażerowie mogą być uprawnieni nawet do 2 574,00 PLN! Jedyną sytuacją, w której przewoźnik jest zwolniony z wypłaty odszkodowania jest sytuacja, gdy lot został zakłócony ze względu na okoliczności nadzwyczajne, które były poza kontrolą linii lotniczej (np. niekorzystne warunki pogodowe czy zderzenie z ptakiem) 

Sprawdź, ile odszkodowania możesz dostać!

Jak duża rekompensata przysługuje mi za opóźniony samolot?

Odległość lotu określa kwotę, jaką otrzymasz za swój opóźniony samolot. Zgodnie z przepisami, kwoty te prezentują się następująco:

Dystans lotuWysokość odszkodowania
Mniej niż 1,500 kmOtrzymaj €250 na osobę
Pomiędzy 1,500 a 3,500 kmOtrzymaj €400 na osobę
Powyżej 1,500 km (pomiędzy krajami UE)Otrzymaj €400 na osobę
Powyżej 3,500 km (poza UE)*Otrzymaj €600 na osobę

*w przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3, lecz mniej niż 4 godziny, odszkodowanie może zostać pomniejszone o połowę

zasady opóźniony lot

* W tej sytuacji, jeśli przybędziesz do miejsca docelowego swojej podróży z opóźnieniem większym niż 3 godziny ale mniejszym niż 4 godziny, linia lotnicza ma prawo zredukować o 50% kwotę odszkodowania ustalonego w rozporządzeniu

Lot opóźniony?

Możesz dostać nawet do 600 euro odszkodowania!

Sprawdź swój lot
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Opóźniony samolot - warunki wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie

  • Trasa lotu: Regulacja Europejska mówi o tym, że jeśli zakłócony lot obsługiwany jest przez przewoźnika zarejestrowanego w Europie, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli lotnisko startu lub lotnisko lądowania znajduje się w Europie
  • Okoliczności: Regulacja mówi także o tym, że pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu nie jest spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności
  • Czas na złożenie reklamacji: zwykle pasażerowie mają 3 lata na złożenie reklamacji za zakłócony lot. Okres przedawnienia jest jednak różny w różnych państwach. I tak na przykład w Polsce mamy tylko 1 rok na złożenie wniosku o odszkodowanie, podczas gdy w Wielkiej Brytanii pasażerowie mają na to aż 6 lat!

Lot odwołany?

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie!

Sprawdź swój lot
W Fb Gs2qx

Opóźniony samolot - kiedy linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania?

W niektórych sytuacjach linie lotnicze nie mają wpływu na opóźnienie samolotu - jak np. w przypadku erupcji wulkanu. Opóźnienie leży po prostu poza granicami ich kontroli. Rozporządzenie określa takie sytuacje jako „nadzwyczajne okoliczności”, a ich wystąpienie zwalnia przewoźnika od obowiązku wypłaty odszkodowania.

Linie lotnicze bardzo często nadużywają argumentu nadzwyczajnych okoliczności, aby nie płacić odszkodowania, które należy się pasażerom. Zazwyczaj jednak okazuje się, że takie okoliczności w ogóle nie zaistniały. Nie daj się zatem zwieść przewoźnikowi i zawsze zweryfikuj, czy takie okoliczności rzeczywiście miały miejsce.

Możesz sprawdzić swój lot samodzielnie, ale możesz też pozwolić nam zrobić to za Ciebie! Wystarczy, że podasz numer i datę lotu w naszym kalkulatorze odszkodowań, a w ciągu kilku minut poinformujemy Cię, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie i do jakiej kwoty jesteś uprawniony. Nasza porada jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca.

Czy każdy opóźniony samolot uprawnia mnie do rekompensaty?

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 będzie miało zastosowanie do następujących lotów:

  • Loty obsługiwane przez linie lotnicze zarejestrowane w UE i których trasa obejmuje przynajmniej jedno lotnisko (startu lub lądowania) w UE;
  • Loty obsługiwane przez linie lotnicze spoza UE i których wylot ma miejsce z lotniska w UE

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie za lot przez Lot-Opóźniony.pl?

1mln pasażerów nam zaufało

9 zespołów prawniczych w 9 krajach

98% skuteczności w sądach

Opóźniony samolot a opieka zapewniona pasażerom

W przypadku dużego opóźnienia lub całkowitego odwołania lotu, linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę:

  • posiłki i napoje
  • możliwość wykonania dwóch rozmów telefonicznych, wysłania dwóch e-maili itp.
  • zakwaterowanie w hotelu, jeśli pasażerowie zmuszeni są czekać na lot alternatywny jedną lub więcej nocy (przewoźnik powinien zapewnić także transport z lotniska do hotelu)

Jeśli nie otrzymałeś takiego rodzaju pomocy i w związku z tym musiałeś ponieść koszty dodatkowe, masz prawo do zwrotu takich kosztów! Ważne jest, aby zachować wszystkie paragony i faktury. Wniosek o zwrot kosztów dodatkowych może być dołączony do wniosku o odszkodowanie.