Odszkodowanie

5 wskazówek, aby mieć pewność, że otrzymasz odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

środa, 16 stycznia 2019

Jeśli Twój lot był opóźniony lub odwołany i chcesz mieć pewność, że masz największe szanse na otrzymanie odszkodowania - oto nasze najważniejsze rady:

1. Jeśli Twój lot jest opóźniony, nie rezerwuj samodzielnie innego lotu

Fakt ten nie jest wszystkim znany, ale jeśli pasażer z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się zrezygnować i nie  podróżuje opóźnionym lotem, a zamiast tego rezerwuje sobie inny lot, traci on prawo do dochodzenia odszkodowania za pierwotny lot. Rozporządzenie WE 261/2004 zawiera dosyć jasne zapisy w tej kwestii.

Decyzja o rezygnacji z lotu, podczas gdy linia lotnicza nadal jest w stanie (choć z opóźnieniem) wykonać usługę, za którą zapłaciłeś, będzie interpretowana jako skuteczne anulowanie przez pasażera uzgodnionych warunków i zobowiązań ustalonych przy zakupie biletu. Dzięki temu linia lotnicza jest zwolniona z wszelkich zobowiązań, jakie mogła mieć wobec pasażera, w tym z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia.

Powód, dla którego zdecydowałeś się nie lecieć, nie będzie mieć znaczenia przy wypłacie odszkodowania za opóźnienie. Jeśli musiałeś zarezerwować nowy lot ze względów zdrowotnych, z powodu ważnego spotkania lub imprezy rodzinnej - to nadal jest nieistotne dla linii lotniczej. Zgodnie z rozporządzeniem europejskim pasażer, który zrezygnował z opóźnionego lotu i zarezerwował nowy na własny koszt, jest świadomy tego, że nie jest uprawniony do zwrotu kosztów oryginalnego biletu, ani do ewentualnego odszkodowania za opóźniony lot.


Sprawdź bezpłatnie swój lot tutaj i dowiedz się, czy przysługuje Ci odszkodowanie.


2. Nie zgadzaj się na inne oferty od przewoźnika, chyba że masz pewność, że oferta jest lepsza niż przysługujące Ci odszkodowanie

Nie jest łatwo być na bieżąco ze wszystkimi zmianami i drobnymi szczegółami dotyczącymi europejskich przepisów i praw pasażera. Dlatego też,  w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu, zaleca się skorzystanie z fachowej wiedzy i ekspertyzy specjalistycznych firm. Agencje ds. roszczeń, takie jak Lot-Opóźniony.pl, pomogą Ci w całym procesie i zapewnią, że otrzymasz odpowiednią kwotę odszkodowania.

Gdy linie lotnicze oferują pasażerom inny rodzaj rekompensaty za zakłócony lot, czy to w postaci bonów podróżnych czy też czegoś podobnego, zazwyczaj ich celem jest rozwiązanie sprawy z pominięciem zapisów rozporządzenia WE 261/2004. Dzięki temu mogą zaoszczędzić trochę pieniędzy. Na przykład bony podróżne zapewniają, że pieniądze pozostają nadal u przewoźnika, a do tego vouchery takie często mają datę ważności, więc istnieje szansa, że nawet ich nie wykorzystasz. Oba scenariusze są już wielką wygraną dla linii lotniczych, zwłaszcza jeśli Twój voucher nie pokrywa nawet kwoty, która przysługiwała Ci jako odszkodowanie. Co więcej, po zaakceptowaniu takiej ugody jest wręcz niemożliwe, aby domagać się odszkodowania ustanowionego przez prawo

3. Zachowaj wszelkie dowody, świadczące o opóźnieniu lub odwołaniu lotu

Niezależnie od tego, jak zakłócony był lot, pasażerowie muszą wiedzieć, że większość linii lotniczych będzie wymagać okazania dowodu zawarcia umowy. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć karty pokładowej, biletu elektronicznego lub potwierdzenia rezerwacji, niektóre linie lotnicze odmówią Ci wypłaty odszkodowania, do którego możesz być uprawniony. W skrajnych przypadkach, jeśli nie posiadasz numeru rezerwacji, nie będziesz mógł domagać się odszkodowania lub zwrotu kosztów odwołanego lotu. Zachowaj zatem ostrożność i zawsze przechowuj kopie dokumentów podróżnych!

Często samo potwierdzenie rezerwacji nie wystarcza. Niektóre linie lotnicze znane są z tego, że wymagają okazania kart pokładowych jako dowodu, że pasażer stawił się na czas do odprawy i faktycznie podróżował zakłóconym lotem.  Linie lotnicze czasem również komplikują i utrudniają pasażerom proces ubiegania się o odszkodowanie, co obejmuje wątpliwe taktyki, takie jak twierdzenie, że ma żadnego dowodu na to, że pasażer był obecny na pokładzie samolotu. Jeśli nie masz wystarczających dowodów, ryzykujesz utratę prawa do odszkodowania!

Należy również wspomnieć, że jeśli poniosłeś dodatkowe koszty w wyniku zakłócenia lotu, powinieneś zachować wszystkie paragony, aby ubiegać się o zwrot dodatkowych wydatków. Bez jakiegokolwiek dowodu na to, że sam musiałeś zapłacić za posiłki i zakwaterowanie podczas zakłócenia - linia lotnicza w żadnym wypadku nie pokryje tych kosztów.

4. Odpraw się na czas, nawet jeśli wiesz, że Twój lot jest opóźniony

To zdarza się dosyć często - jak tylko pojawiasz się na lotnisku, zauważasz na tablicy odlotów, że Twój lot jest opóźniony o przynajmniej 3 godziny. Po całym stresie związanym z przybyciem na czas do odprawy, zastanawiasz się czy właściwie nie wrócić jeszcze na chwilę do centrum miasta lub spotkać się ze znajomym na kawę. Oba to świetne pomysły, ale pamiętaj, żeby najpierw odprawić się na czas. Niezależnie od tego, co się wydarzyło i co zostało wyświetlone na ekranie, pasażerowie muszą stawić się na czas przy stanowisku odprawy, aby zostać wpisanym na listę pasażerów. Linia lotnicza ma nadal prawo do zamknięcia odprawy biletowo - bagażowej w pierwotnie ustalonym czasie, nawet jeśli lot został opóźniony. Tak więc zbyt późna odprawa może skutkować odmową przyjęcia na pokład przy bramkach, ponieważ nie ma Cię na liście pasażerów.

Jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład, ponieważ nie byłeś na czas przy stanowisku odprawy, nie będziesz miał prawa do odszkodowania. Nawet jeśli Twój lot był opóźniony o ponad 3 godziny.

5. Jeśli lecisz na specjalnej taryfie, nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Ostatnia ważna rzecz, którą należy wiedzieć, w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Jeśli podróżujesz za darmo lub na taryfie ulgowej niedostępnej dla ogółu społeczeństwa (taryfy rodzinne dla pracowników linii lotniczych lub jeśli np. wygrałeś podróż w konkursie organizowanym przez przewoźnika) nie przysługuje Ci prawo do ubiegania się o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot.

Krótkie podsumowanie

Wymienione wyżej porady to jedne z najważniejszych wskazówek, jakie możemy dać pasażerom w całej Europie. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że Twoje prawa są chronione i że możemy pomóc Ci je egzekwować! Oto krótkie podsumowanie naszych wskazówek:

  1. Nie rezerwuj nowego połączenia, jeśli Twój lot został opóźniony
  2. Nie akceptuj ofert lub bonów podróżnych  (chyba, że jesteś pewien, że jest to lepsza opcja niż odszkodowanie)
  3. Zachowaj dokumenty podróży i rachunki
  4. Zawsze odprawiaj się na czas, nawet jeśli Twój lot jest opóźniony
  5. Nie przysługuje Ci odszkodowanie, jeśli podróżujesz na specjalnej taryfie zniżkowej
  6. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej

W tej ostatniej kwestii możemy Ci pomóc! Nawet jeśli Twoje roszczenie zostało już odrzucone, możemy sprawdzić okoliczności i ocenić, czy słusznie odmówiono Ci wypłaty odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Możesz bezpłatnie sprawdzić swój lot i zdecydować, czy chcesz złożyć wniosek na Lot-Opóźniony.pl. A co najważniejsze, nasza 25% prowizja za wygraną pokryje wszystkie możliwe koszty związane z egzekwowaniem Twoich praw!

Zgłoś roszczenie


Trustpilot-Opinie o Lot-Opóźniony.pl