Ubieganie sie o odszkodowanie samemu

6 powodów, dla których nie warto ubiegać się o odszkodowanie samemu

środa, 26 września 2018

Procedura ubiegania się o odszkodowanie nie jest tak prosta i bezpośrednia jak byśmy tego chcieli. Konieczna jest odpowiednia znajomość prawodawstwa europejskiego, dozwolonych procedur i związanych z nimi terminów. Linie lotnicze często zapraszają swoich pasażerów do składania skarg za pośrednictwem ich stron, aby później, używając licznych wymówek, unikać płacenia tego, co należy się pasażerom zakłóconych lotów.

Dlatego też jesteśmy tu by Ci pomóc! W Lot-Opóźniony.pl staramy się, aby proces ubiegania się o rekompensatę był jak najbardziej wygodny dla pasażerów. Zajmujemy się wszystkim, począwszy od sporządzenia pierwszego listu do złożenia sprawy w sądzie, jeśli jest taka potrzeba. Dbamy o to, aby linia lotnicza nie uciekała się od wypłacenia Ci należnego odszkodowania.

Zgłoś roszczenie

Nasze bazy danych i doświadczenie z pewnością zwiększają szanse na wypłatę odszkodowania. Pasażerowie mogą więc usiąść wygodnie, a my zabieramy się do pracy!

Jako eksperci w tej branży rozumiemy dobrze, jak działa proces zgłaszania roszczeń we własnym zakresie i dlaczego wiele korzyści daje nam korzystanie z wyspecjalizowanych usług. Dlatego też przedstawiamy 6 najczęstszych i najbardziej nieprzyjemnych sytuacji, w których mogą znaleźć się pasażerowie ubiegający się samodzielnie o odszkodowanie.

1. Odmowa wypłaty odszkodowania ze względu na wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

Pasażerowie bardzo często otrzymują odpowiedź od przewoźnika, w której to linie lotnicze odrzucają ich wniosek twierdząc, że przyczyną opóźnienia były nadzwyczajne okoliczności i rekompensata w ich sprawie się nie należy. To wszystko, żadnych dodatkowych informacji. Pasażerowie w takiej sytuacji nie są w stanie zweryfikować takiej odpowiedzi i zostają pozbawieni przysługującego im odszkodowania.

Sytuacje te zdarzają się głównie dlatego, że linie lotnicze są świadome, iż większość pasażerów nie posiada narzędzi niezbędnych do potwierdzenia tego, że lot został zakłócony ze względu na okoliczności nadzwyczajne. Dlatego też uważają, że użycie w połączeniu słów „nadzwyczajne” i „okoliczności”, zwalnia ich z obowiązku wypłaty odszkodowania. Bardzo częsta wymiana maili jest potrzebna tylko po to, aby przewoźnik mógł wyjaśnić, do jakiego rodzaju okoliczności nadzwyczajnych się odwołuje. Na przykład: złe warunki pogodowe, ograniczenia wieży kontroli lotów, zagrożenie bezpieczeństwa na lotnisku itp. Jeśli w końcu uzyskamy jasną odpowiedź, większość pasażerów nie będzie miała czasu lub niezbędnych informacji do potwierdzenia argumentów linii lotniczych i zrezygnuje z roszczenia.

2. Oferowanie voucherów w miejsce rekompensaty finansowej.

Oferowanie voucherów zamiast odszkodowania jest starą sztuczką, którą stosuje bardzo dużo linii lotniczych. Kiedy pasażer odwołanego lub opóźnionego lotu akceptuje voucher, w rzeczywistości rezygnuje z prawa do odszkodowania pieniężnego, którego wysokość jest określona w Rozporządzeniu Europejskim WE 261/2004:

Łatwo jest przyjąć taki voucher. Niekiedy może on mieć nawet większą wartość niż to, co przysługuje pasażerowi. Niemniej, może być on wykorzystany jedynie do podróży tą samą linią lotniczą i oczywiście wygasa po jakimś czasie. Często niektórzy pasażerowie akceptują vouchery i nigdy z nich nie korzystają.

3. Konsternacja co do różnic między zwrotem kosztów a odszkodowaniem

Wielu pasażerów składających wnioski o odszkodowanie, nie rozumie różnicy pomiędzy zwrotem kosztów za bilet a odszkodowaniem przysługującym za zakłócony lot. Nie są oni również świadomi różnych okoliczności, w jakich można się o nie ubiegać. Pierwszy termin ma na celu jedynie zwrot pieniędzy za zapłacony już bilet, podczas gdy drugi rekompensuje pasażerom wszelkie niedogodności wynikające z odwołania lub opóźnienia lotu. Czasami jednak oba te terminy używane są przez pasażerów jako synonimy.

Problem z pomieszaniem obu tych terminów polega na tym, że często pasażerowie domagają się jedynie odszkodowania lub jedynie zwrotu kosztów. W wielu przypadkach podróżni mogą być jednak uprawnieni do obu. Dla przykładu, odwołanie lotu uprawnia pasażerów do ubiegania się zarówno o zwrot za niewykorzystany bilet, jak i o odszkodowanie. Co więcej, to wszystko nie uwzględnia jeszcze dodatkowych kosztów, które mogą być dodane do wniosku, jeśli spełniają określone warunki.

4. Niewłaściwa kwota odszkodowania wypłacona przez przewoźnika

Kolejną „sztuczką” wykorzystywaną przez linie lotnicze w celu zmniejszenia kwoty, którą powinny wypłacić pasażerowi, jest oferowanie niewłaściwych odszkodowań. Zwykle przewoźnicy oferują kwotę niższą, niż ta przysługująca podróżnym. Często też pasażerowie akceptują takie oferty nie wiedząc, że są uprawnieni do zdecydowanie większego odszkodowania.

Serwisy, takie jak Lot-Opóźniony.pl dopilnują tego, aby podróżni otrzymali dokładnie takie kwoty, do jakich są uprawnieni. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, będziemy się również ubiegać o zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu.

5. Pomoc otrzymana w miejsce odszkodowania

W przypadku opóźnienia, odwołania lotu czy odmowy przyjęcia na pokład, pasażerowie uprawnieni są do otrzymania opieki i pomocy, nawet w sytuacji, gdy zakłócenie powstało w wyniku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych. Linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom napoje i posiłek, jak również możliwość wykonania dwóch połączeń czy wysłania e-maili. Jeśli to konieczne, przewoźnik powinien również  zaoferować możliwość przenocowania w hotelu oraz transport z i na lotnisko. Jeśli Twój przewoźnik nie zapewnił Ci takiej opieki i zmuszony byłeś za wszystkie te rzeczy zapłacić sam, masz prawo do zwrotu tych kosztów.

Pomoc powinna zostać udzielona pasażerom jako uzupełnienie, a nie alternatywa dla odszkodowania. Często jednak linie sugerują, że taki rodzaj pomocy powinien być rozpatrywany jako rekompensata za niedogodności związane z zakłóceniem lotu i czują się zwolnione z obowiązku informowania pasażerów o przysługujących im prawach oraz, oczywiście, z obowiązku wypłaty odszkodowania.

6. Brak odpowiedzi od przewoźnika na złożony przez nas wniosek

Ostatnią z 6 sytuacji, które chcemy poruszyć w tym artykule, jest brak odpowiedzi od linii lotniczej na naszą skargę. Jeśli skarga składana jest w imieniu pojedynczego pasażera, szanse, że przewoźnik zignoruje wniosek są wysokie. Jeżeli skarga wysyłana jest w imieniu pasażera, ale z nazwą specjalistycznej firmy, takiej jak Lot-Opóźniony.pl, trudno jest zignorować wniosek.

Dlatego jeśli chodzi o prawa pasażera, zawsze lepiej jest polegać na kompetentnych osobach, które wiedzą, jak je egzekwować i jak radzić sobie w równym stopniu z uchybieniami ze strony linii lotniczych.

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś zignorowania przez linię lotniczą lub czy Twój lot został opóźniony i odwołany i nie chcesz przechodzić przez kłopotliwy proces ubiegania się o należne Ci odszkodowanie? Możemy Cię w tym wyręczyć i sprawić, że przysługujące Ci odszkodowanie pojawi się na Twoim koncie!

ZŁÓŻ WNIOSEK


Trustpilot - Opinie o Lot-Opóźniony.pl