Polityka prywatności

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Zgłaszając roszczenie w Lot-Opóźniony.pl, prosimy Cię o podanie danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu jak najlepszego wykonania usługi.

Prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych

Masz prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośbę o wgląd, dokonanie zmian lub usunięcie możesz wysłać na adres info@lot-opozniony.pl lub zrobić to samodzielnie na Twoim koncie online. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie Twoich danych z naszej bazy, zaraz po spłaceniu przez Ciebie zobowiązań finansowych, które wynikają z zawartej umowy.

Osoby trzecie

Lot-Opóźniony.pl nie sprzedaje Twoich danych osobowych osobom trzecim i udostępnia je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy lub spełnienia wymogów prawnych.

Ochrona

Lot-Opóźniony.pl traktuje ochronę Twoich danych osobowych poważnie i stosuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, próbom nieupoważnionego dostępu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dokonaniu zmian. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, co do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych lub gdy zauważysz jakiekolwiek oznaki nadużycia, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na info@lot-opozniony.pl.