Nasze usługi


Weryfikacja podstawy prawnej

To, czy przysługuje Ci odszkodowanie, określone zostało w przepisach prawa Unii Europejskiej. W rozporządzeniach ujęte zostały kryteria warunkujące Twoje prawa. Wśród ważnych rozporządzeń i orzeczeń wymienia się:

  • Rozporządzenie (WE) nr 261/2004;
  • Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Montreal;
  • Wyrok w sprawie Sturgeon;
  • Wyrok w sprawie Wallentin-Hermann;

Na podstawie tych kryteriów możemy ustalić m.in. czy przewoźnik lotniczy ma prawo powołać się na siłę wyższą lub nadzwyczajne okoliczności. Poza przepisami unijnymi, także orzecznictwo krajowych organów wykonawczych oraz sądów może mieć znaczenie przy weryfikacji podstawy prawnej Twojego roszczenia.

Dokładne dane lotnicze

Każdego dnia kolekcjonujemy dane dotyczące milionów lotów, które służą nam do oceny podstawy prawnej Twojego roszczenia. Przykładowo: czy Twój lot obsługiwał alternatywny przewoźnik spoza Unii Europejskiej? Takie informacje są dla nas niezwykle istotne, aby móc stwierdzić, czy rzeczywiście masz prawo do odszkodowania. Po weryfikacji danych lotniczych, dokonujemy oceny Twojego zgłoszenia w oparciu o rozporządzenia unijne i orzeczenia. Tak wygląda początek tworzenia Twojej dokumentacji, kiedy zbieramy silne argumenty w sprawie przeciwko liniom lotniczym.


Ocena danych pogodowych

Warunki pogodowe mogą być niezwykle istotne dla ustalenia podstawy prawnej Twojego roszczenia . Archiwizujemy dane pogodowe ze wszystkich lotnisk i tras lotniczych. Dzięki temu możemy wykluczyć zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych złą pogodą.

Sporządzanie pism

Pisma sporządzamy w oparciu o wszystkie informacje dotyczące Twojego lotu, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów i orzeczeń sądowych. Wymiana korespondencji z przewoźnikiem lotniczym oraz krajowymi organami wykonawczymi odbywa się zwykle kilkukrotnie. W listach stopniowo wywieramy większą presję na przewoźniku, a jeśli to konieczne, przestawiamy zebrane przez nas dowody.


Pomoc, kiedy jej potrzebujesz

Nasz zespół codziennie czeka na Twoje pytania i prowadzi sprawę do jej pomyślnego zakończenia. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami na adres info@lot-opozniony.pl. Pytania, które dotyczą zgłoszonych roszczeń, możesz wysłać w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Twojego konta online. Nasz zespół postara się jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi, a gdy to koniecznie, natychmiast podejmie kolejne działania w celu likwidacji szkody.

Zgłoszenia zbiorowe

Każdy pasażer, który podróżował z Tobą na tej samej rezerwacji, może być uwzględniony przy zgłaszaniu roszczenia. Jeśli pasażerowie podpiszą pełnomocnictwo, wniosek może zostać złożony w imieniu całej grupy. Uwaga: dzieci poniżej 2 lat nie kwalifikują się do odszkodowania.


Doświadczony zespół prawny

Większość odszkodowań nie zostaje od razu wypłacona. Jeśli stanie się tak również w Twoim przypadku, pomoże Ci nasz doświadczony zespół prawny. Na podstawie wcześniejszych orzeczeń sądów i decyzji krajowych organów wykonawczych, ustalą podjęcie kolejnych kroków.

Pokrycie kosztów prawnych

Jeśli przewoźnik lotniczy, mimo ustaleń naszych ekspertów prawnych i otrzymanych listów, wciąż odmawia wypłaty odszkodowania, konieczne bywa wszczęcie postępowania sądowego. Taki krok podejmujemy jedynie, gdy mamy silne argumenty. Jeśli kierujemy sprawę do sądu, w 98% przypadkach kończy się to wypłatą odszkodowania. Niezależnie od wyniku, pokrywamy wszystkie koszty.


Brak wygranej, brak opłat

Zgłoszenie roszczenia nie wiąże się z żadnymi kosztami. Pobieramy opłatę jedynie wtedy, gdy linie lotnicze wypłacą odszkodowanie. Kierujemy się zasadą ‘brak wygranej, brak opłat’, dlatego nie ponosisz żadnego ryzyka.


Sprawdź, czy jesteś uprawniony do odszkodowania lub zwrotu pieniędzy!

Sprawdź mój lot